Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2000

Источник № 1848:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ НАУКИ
Швець М. Системна інформатизація законотворчого процесу
Рабінович П. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на національну юридичну практику: спроба порівняльної характеристики 11
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
Тацій В., Тодика Ю. Проблеми реалізації Конституції України 20
Колісник В. Конституційне регулювання етносоціальних процесів у європейських країнах 29
АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ
Петришин О. Поняття посадової особи державного апарату 37
Кампо В. Адміністративна реформа в Україні: проблеми формування документально-інформаційної бази 45
Копєйников В., Павленко П. Деякі загальні питання правового статусу посадової особи 53
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Єрмолаєв В. До питання про створення незалежної Української держави (1648-1654 pp.) 62
Козаченко А. Загальна військова рада України другої половини XVII ст. 69
Киян М. Партійний склад депутатського корпусу України в першому російському парламенті (1906 р.) 77
ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ
Харитонов Є., Харитонова О. До питання про значення дихотомії «приватне право — публічне право» 83
Гайворонський В. Інститут юридичної особи в проекті цивільного кодексу України 89
Шдопригора О. Культура законотворення (на матеріалах законодавства про інтелектуальну діяльність) 97
Жилінкова І. Майнові відносини членів сім'ї: цілі та засоби правового регулювання 106
Семерок О. Судовий захист майнових прав іноземних інвесторів 114
ПРАВО І ЕКОЛОГІЯ
Бобкова А. Про ліцензування рекреаційної діяльності 130
ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ОРГАНІЗАТОР (до ювілею академіка В. В. Сташиса) 138
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Максимов С. Виправдання позитивізму (до аналізу концепції права X. Харта) 146
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛО ЧИННІСТЮ
Шило О., Моринів В. Державний захист суддів, працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, як гарантія здійснення правосуддя у кримінальних справах 157
Журавель В. Криміналістичне прогнозування у розслідуванні економічних злочинів 166
ТРИБУНА ДОКТОРАНТА
Рубаник В. Право приватної власності на землю в Україні: деякі замітки з приводу дискусії «pro et contra» 174
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Панкевич О. До питання про основні завдання соціальної держави (загальнотеоретичний аспект) 183
Бінук Л. Здійснення неповнолітніми своїх майнових прав та обов'язків 191
Сальнікова Г. Про деякі види договорів з елементами посередництва 200
РЕЦЕНЗІЇ
Теоретичні і практичні проблеми правового режиму майна членів сім'ї (Р. Шишка) 205
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Міжнародні науково-практичні семінари з питань боротьби з корупцією (В. Борисов, І. Христич) 208
ПОЗДОРОВЛЕННЯ З ДЕРЖАВНОЮ НАГОРОДОЮ 217

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net