Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2000

Источник № 1849:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ НАУКИ
Вороніна М. Теорія правового регулювання економічних відносин у системі наукового знання
Панов М., Тихий В. Безпека як фундаментальна категорія в методології правознавства (до постановки проблеми) 10
Копиленко О. Закон України «Про біженців»: економічне підґрунтя правових дефініцій 16
ДО 50-РІЧЧЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ
Добрянський С. Європейський Союз та Рада Європи: можливості міжнародно-судового захисту прав людини (порівняльний аналіз) 27
Рабінович П. Комісар з прав людини Ради Європи — нова правоохоронна інституція 36
Колісник В. Деякі питання реалізації національно-культурних прав особи 41
Максимов С. Інститут прав людини в сучасному світі: філософсько-правові аспекти 49
АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ
БитякЮ. Державна служба в Україні, її види 58
Дяченко О. Адміністративна відповідальність державних службовців та деяких інших категорій осіб 66
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
СеліховД. Роль столипінського законодавства у реформуванні аграрних відносин в Україні після 1906 р 73
Гетьман А. Екологічні права людини за законодавством СРСР (1917-1970 pp.) 81
ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ
Спасібо-Фатєєва І. Про розуміння акціонерних правовідносин 91
Борисова В. Про залежність юридичних осіб 102
Руденко М. Проблемні питання представництва прокуратури в арбітражних судах 109
Баранкова В. Нотаріальні процесуальні правовідносини 117
АГРАРНІ РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
Жушман В., Шульга М. Правові проблеми і рішення в проведенні аграрної реформи 126
Носік В. Суб'єкти права власності на землю в Україні 135
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Титов В. Розвиток юридичної логіки в США (перша чверть XX ст.): Р. Паунд про дедуктивно-механічну юриспруденцію 145
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Навроцький В. Гарантії законності кримінально-правової кваліфікації 159
Дорош Л, Актуальні проблеми захисту ринку цінних паперів в Україні 168
Ляпунова Н. Стійка фінансова неспроможність як ознака приховування банкрутства 176
Капліна О., Моринів В. Проблеми забезпечення недоторканності житла на досудовому слідстві 181
Галаган В., Петряєв С. Перспективи та проблеми впровадження в практику органів внутрішніх справ України автоматизованих дактилоскопічних ідентифікаційних систем 189
Синеокий О. Насильницький гомосексуалізм: деякі кримінально-правові та криміналістичні проблеми 195
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Печений О. Питання застосування статті 214 Цивільного кодексу України 208
Лемешко О. Здійснення правомірного контролю як спеціальна обставина, що виключає кримінальну відповідальність за потурання злочину 217
РЕЦЕНЗІЇ
Нові підходи до викладання курсу історії держави і права зарубіжних країн (І. Усенко, І. Омельченко) 223
Новий етап у розвитку українського конституціоналізму (О. Петришин, М. Савенко) 226
Актуальне дослідження початкового етапу кримінальне-процесуальної діяльності (Ю. Грошевий) 230
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
«Круглий стіл» Актуальні проблеми історії держави і права України (А. Рогожин, В. Гончаренко) 235

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net