Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2001

Источник № 1852:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
Про основні підсумки діяльності Академії правових наук України в 2000 році та ГІ завдання на перспективу
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО
Селіванов В. Право як сфера свободи 17
Колісник В. Національний суверенітет та право нації на самовизначення 33
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОЮ ПРАВА
Медведчук В. СДПУ(о) і сучасні процеси державотворення в Україні 40
Кривенко Л. Законодавча влада в системі державної влади 58
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Мироненко О. Іван Петрункевич як фундатор ідеї новітньої європейської моделі судової конституційної юстиції (До питання про пріоритети і відновлення історичної справедливості у юридичній науці і практиці) 72
Рябошапко Л. Правові заходи УСРР по економічному розвитку національних меншин (середина 1920-х pp.) 85
Гетьман А. /Ьзвиток законодавства про екологічні права людини в 70—80-х роках XX століття 93
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Покрешук О. Деякі міжнародно-правові питання вступу України до Світової організації торгівлі 104
ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОЮ ПРАВА
Шдопригора О. Деякі питання охорони суміжних прав 114
Сібільов М. Окремі види договору зберігання майна за проектом нового Цивільного кодексу України 122
Ігнатенко В. Розвиток правового регулювання позадоговірних зобов'язань 130
ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ
Титов В. Джон Дьюї про можливості застосування логіки вправі 140
Рабінович С. Права людини і соціальна доктрина католицької церкви 154
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Трубников В. Проблеми реформування кримінально-виконавчої системи України 168
Волобуєв А. Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності 175
Лукашевич С. Кримінальна субкультура як один із факторів негативного впливу на засуджених 182
ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Сімакова-Єфремян Е. Шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності 190
ДеречаЛ. Роль алкоголю в етіології злочинів (деякі питання судової медико-біологічної експертизи) 198
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Гультай М. Прогалини і помилки при відправленні правосуддя (деякі питання поняття і вживання цих термінів) 209
Котовенко О. Об'єкт пошкодження магістральних трубопроводів та технологічно пов'язанихз ними систем 216
НАУКОВЕЖИТТЯ
Сташис В., Даньшин I. Про діяльність відділення кримінально-правових наук Академії правових наук України 222
НАУКОВА ХРОНІКА
Загальні збори Академії правових наук України (А. Гетьман) 229
Нові члени Академії правових наук України 230
РЕЦЕНЗІЇ
Значне явище в теорії конституціоналізму (О. Петришин, М. Савченко) 232
НАШІ ЮВІЛЯРИ
Ю. С. Шемшученку — 65 років 237
В. Г. Гончаренку — 70 років 239
Є. Б. Кубку — 50 років 241
ІФедір Ілібович Бурчак 243
Пам'яті Анатолія Йосиповича Рогожина 244

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net