Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2001

Источник № 1854:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
Тацій В. Значення юридичної науки у формуванні правової системи України
Селіванов В. Наступність у процесі розроблення Концепції розвитку вітчизняної юридичної науки 23
ЯковюкІ. Соціальна держава: до визначення змісту поняття 37
Римаренко Ю.,Волошин Ю. Концептуальні засади законопроекту «Про національно-культурну автономію в Україні» 47
Гайворонський В. Джерела права 56
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Довгерт А. До історії сучасної кодифікації міжнародного приватного права в Україні 66
Харитонов Є. Рубежі Західної традиції приватного права 83
УДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
Рабінович П. Права і свободи людини: загальні принципи викладання у навчальних закладах 91
ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО І ФІНАНСОВОГО ПРАВА
БитякЮ., Константин О. Правова природа адміністративних договорів 101
ГаращукВ. Управлінські послуги—новий інститут чи нова помилка? 109
Харитонова О. Про сутність фондової біржі як суб'єкта та об'єкта управління на ринку цінних паперів 114
Кучерявенко М. Податковий обов'язок: зміст, структура, засоби забезпечення 122
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Сібільов М. До питання про правові засоби сфери приватного права 135
Жилінкова І. Сімейне право: галузевий суверенітет чи десуверенізація? 146
ПРАВО ТА ІДЕОЛОГІЯ
Титов В. Правовий реалізм і юридична логіка в США у 20-40рокиХХ сторіччя 157
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Зеленецький В. Порушення кримінальної справи при вчиненні сукупності злочинів 171
Косюта М, Актуальні проблеми підтримання державного обвинувачення в суді 181
Шевченко Є. До питання про причинний зв'язок у злочинах з похідними наслідками 200
Погорецький М. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»: проблеми застосування окремих норм 205
Борисенко І. Організація та проведення тактичних операцій при розслідуванні вбивств з розчленуванням трупа 213
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Кичун В. Взаємовідносини між органами влади України та Автономної Республіки Крим у фінансово-економічній сфері 226
Бринцев О. До питання про систему універсальних способів захисту прав у сфері підприємництва 233
Бати О. Екологічне прогнозування як функція управління у сфері природокористування та охорони довкілля 240
РЕЦЕНЗІЇ
Підручник ч муніципального права (І.Пахомов) 247
Корисне видання щодо Конституції АР Крим (О. Зайчук, А. Заєць) 250
НАУКОВЕЖИТТЯ
Міжнародний науково-практичний семінар «Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність» (В. Борисов, Л. Дорош, І.Христич) 252
НАУКОВА ХРОНІКА
Львівській лабораторії прав людини і громадянина — 5 років 265
Інформація про спільне українсько-американське засідання «Про стан виконання досліджень Напрямку № 4 Проекту А» (В. Борисов, Я. Кураш, І.Христич) 266

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net