Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2001

Источник № 1855:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ЦвікМ. Про сучасне праворозуміння
РабіновичП. Права людини: діалектика універсалізації та урізноманітнення 13
Лобода Ю. Загальне державорозуміння як методологічна основа оцінки гуманітарності держави 21
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО І МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Тацій В., Тодика Ю. Питання меж тлумачення Конституційним Судом Конституції та законів України 31
Колісник В. Правова природа Рамкової конвенції про захист національних меншин 40
Копшенко О. До проблеми правового статусу Меджлісу і Курултаю кримськотатарського народу 49
Щокін Ю. Часткова участь у статуті міжнародної організації як правова основа асоційованого членства суверенних держав 62
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Рубаних В. Особливості інституту права власності в українських землях у пізньофеодальній системі речевих прав за німецьким правом 76
Рум'янцев В. Судова система в Україні за часів Директорії 84
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОЮ ПРАВА
Костицький В. Головні проблеми правового регулювання вексельного обігу та шляхи подальшого вдосконалення законодавства про векселі 95
СібіаьовМ. Поняття правового режиму приватного права 106
Борисова В. Теорії сутності юридичної особи: історія і сучасність 117
Жилінкова І. Інститут заручин: далеке минуле і найближче майбутнє 130
ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Настюк В. Особливості правового статусу органів митної служби в Україні 139
Єгупенко В. Повноваження органів ДАІ по застосуванню заходів припинення, спрямованих на забезпечення провадження в справах про адміністративні проступки 146
ІСТОРІЯ ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ
Максимов С. Природно-правове мислення 155
Осипова Н. Вчення М. Ковалевського про особисті права людини (до 150 річчя від дня народження) 164
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Грошевий Ю. Кримінально-процесуальні аспекти «малої судової реформи 175
Зеленецький В. Порушення кримінальної справи при повторності однорідних злочинів 183
Сегай М. Сучасна парадигма інформатизації судочинства і питання захисту прав і законних інтересів учасників кримінального процесу 190
Шепітько В. Криміналістичні проблеми збирання доказів технічними засобами у кримінальному процесі 198
Корж В. Криміналістична характеристика способів формування організованих злочинних утворень у сфері економічної діяльності 208
Сінчук В. Криміналістична характеристика в дії (з практики розслідування кримінальної справи) 219
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОЮ ШЛЯХУ
ШипіловЛ. Про деякі питання теорії народовладдя 224
Рогач О. Кодифікаційні акти в правовій системі України: поняття, ознаки, властивості 231
Олійник О. Деякі питання становлення радянського трудового права 237
РЕЦЕНЗІЇ
Новий вітчизняний підручник з екологічного права в Україні (В. Костицький, В. Паламарчук) 246
НАУКОВЕЖИТТЯ
«Круглий стіл» «Актуальні проблеми історії держави і права» (В. Гончаренко, М. Страхов) 249

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net