Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2002

Источник № 1857:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
Про основні підсумки діяльності Академії правових наук України в 2001 році та перспективи її розвитку
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ НАУКИ
Рабинович П. Офіційно-нормативне тлумачення законодавства як інструмент адаптації правового регулювання до соціальних змін 23
Харитонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин 36
Погорілко В., Федоренко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права) 46
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА
Жилінкова І. Розвиток інституту шлюбного договору 60
Кучерявенко М. Податкове представництво: зміст і види 68
Ярошенко О. Конституція України — основна засада регулювання трудових відносин 75
ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
Максимов С. Природне і позитивне право як елементи правової реальності 82
Юлдашев О. Природно-правова цінність категорії «гідність людини» як підґрунтя будь-якого реформування (до проблеми принципів державотворення) 92
КлімоваГ. Юридичний конфлікт: причини і сутність 99
Осипова Н. Особливості руйнівного характеру розширеного відтворення корупції 106
ПРАВО І ЕКОЛОГІЯ
Орлов М. Роль верховенства права в захисті прав людини у сфері екології 117
Ткаченко О. Про становлення права лікувально-рекреаційного природокористування 124
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Закалюк А. Організована злочинна діяльність: сутність і потреби нормативного визначення
Попович В. Понятійний апарат як засіб відображення міждисциплінарного характеру тіньової економіки
Журавель В. Предмет криміналістики: генезис і сучасний стан
ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Руденко М. Участь прокурора в господарському судочинстві: окремі питання теорії і практики 161
Романюк Б. Проведення ревізії у кримінальній справі — процесуальний спосіб збирання доказів 168
ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Сімакова-Єфремян Е., Лук 'яненко В. Оцінка майна і майнових прав при здійсненні судово-експертної діяльності: деякі аспекти нормативно-правового регулювання і практичної реалізації 180
Дудніков А., Скорик І. Питання вдосконалення судової автотоварознавчої експертизи 190
ТРИБУНА ДОКТОРАНТА
Рубаник В. Характерні риси і особливості врегулювання правовідносин власності у Слобідській Україні в XV1I-XVI1 століттях 198
Погорецький М. Протоколи оперативно-розшукових заходів з відповідними додатками, складені оперативно-розшуковими підрозділами, — новий вид доказів у кримінальному процесі 208
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Биля І. Нормотворча техніка: поняття і загальна характеристика 217
Плевако Н. Про підприємницьку дієздатність фізичних осіб 226
Гура Р. Контроль за виконанням покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 232
РЕЦЕНЗІЇ
Корисне видання з юридичної логіки (М. Панов, О. Петришин, В. Титов) 238
Сучасний повний підручник з криміналістики (Г. Жирний) 241
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Заключна конференція спільної американсько-української Науково-дослідницької програми Академії правових наук України та Національного інституту юстиції Департаменту юстиції США 247

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net