Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2002

Источник № 1858:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Харитонов Є., Харитонова О. Європейські правові системи: проблеми класифікації
Рабінович П., Грищук О. Гідність людини як фундамент її природного права на компенсацію моральної шкоди 14
Пересунько С., Швець М., Хруцький В. Автоматизована система порівняльного аналізу законодавства України та інших держав (короткий опис проекту) 23
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Колісник В. Про визначення поняття правового статусу національних меншин та його головних елементів 28
Копиленко О. Готовність чи безпорадність (чи здатне українське законодавство розв'язувати гострі проблеми АР Крим) 35
Крупчан О. Компетенція центральних органів виконавчої влади 47
Авер 'янов В. Інститут державних секретарів міністерств як новела у реформуванні виконавчої влади в Україні 59
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Кульчицький В., Мікула О. Органи самоврядування в Галичині за часів австрійського панування 72
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ
Борисова В. До проблем створення юридичних осіб 79
Пучковська І. Проблеми розвитку іпотеки в Україні 88
Денисова Р. Інтернет і авторське право: актуальні проблеми правового регулювання 94
Тертишніков В. Деякі питання вдосконалення загальної частини проекту Цивільного процесуального кодексу України 101
ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Кучерявенко М. Правове регулювання податкового контролю 107
ПРАВО І ЕКОЛОГІЯ
Орлов М. Проблеми захисту природних прав людини і юридичних осіб у сфері екології 114
ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ І ЛОГІКИ ПРАВА
Максимов С. Структура правової реальності: феноменологічний аналіз 125
Титов В. Судова логіка в контексті гіпотези правового поля у Фелікса Коєна 133
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Дудоров О. Порушення законодавства про бюджетну систему України: проблеми кваліфікації злочину 145
Зеленецький В. Поняття і природа дослідчого кримінального процесу 157
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ І СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Журавель В. Науковий пошук у криміналістиці: засоби та шляхи здійснення 166
Шевчук В, Криміналістична профілактика злочинів та її роль у побудові методики розслідування: дискусійні проблеми 173
СинчукВ. Типові слідчі ситуації в методиці розслідування вбивств 181
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Ліщина І. Міжнародне право прав людини і його вплив на національний правопорядок України 186
Коструба А. Виникнення та розвиток коносаменту як товаророзпорядчого цінного папера 196
Оплачко Л. Застава як спосіб забезпечення кредитного договору 204
РЕЦЕНЗІЇ
Українська державотворча спадщина — без білих і чорних плям (О. Копиленко) 213
Перше теоретичне дослідження кримінально-процесуальних правовідносин (О. Михайленко, Д. Письменний) 217
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивільного права на сучасному етапі розвитку України», присвячена 80-річчю від дня народження В. Маслова (В. Борисова, В. Крижна) 223
Міжнародна науково-практична конференція «Питання застосування нового Кримінального кодексу України» (В. Борисов, Я. Кураш, І.Христич) 228
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого 238

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net