Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2002

Источник № 1859:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
Рабінович П. Права людини: діалектика універсалізації найменувань та урізноманітнювання змісту й меж
Нижник Н. Роль кадрової політики в реалізації функцій держави 9
Дашковська О. Тендер і право: логіко-понятійний аналіз 16
ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
Тодика Ю. Фактори реалізації Конституції України 22
Колісник В. Проблема співвідношення понять «національний» та «етнічний» доцільності їх використання у наукових дослідженнях 31
Яворський В. Принципи сучасного виборчого права України 40
ФомінА. Інститут державної мови в Російській Федерації: критичний погляд з боку 50
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Харитонов Є. Перші кодифікації цивільного законодавства в Україні XX і XXI століть: збереження старого чи початок нового права 61
Бойко І. Надання судового самоврядування вірменській громаді м. Львова (XIV-XVIII століття) 72
ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ЛОГІКИ
Титов В. Розвиток американської юридичної логіки наприкінці 1950-х — на початку 1960-х років 81
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Спасибо-Фатеева І. Сучасні проблеми корпоративного управління в Україні 92
Селіванов А. Кому належить право на фірмове найменування (фірму)? 103
Шишка Р. Немайнові права автора 110
Жилінкова І. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України 122
Кондик П. Правові аспекти визначення статусу військового майна 131
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛО ЧИННІСТЮ
Варфоломеєва Т. Процесуальні, криміналістичні та етичні аспекти захисту 140
Антипенко В. Загальні підходи в оцінці міжнародно-правових можливостей боротьби з тероризмом та подолання інших кризових явищ 151
ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ І СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Журавель В. Криміналістична класифікація злочинів: засади формування та механізм застосування 160
Синчук В, Розслідування вбивств: шляхи вдосконалення та оптимізації 166
Абрамова В. Поняття помилки судового експерта 172
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОЮ ШЛЯХУ
Христова Г. Зміст і форма в праві: питання співвідношення і взаємовпливу 180
Гавриш Т. Особливості процесуального статусу осіб, викликаних для участі у провадженні по кримінальній справі в порядку міжнародної правової допомоги 188
Гриненко С. Особливості правового регулювання оперативно- розшукової діяльності 198
РЕЦЕНЗІЇ
Філософський виклик недосконалій правовій реальності (Є. Бурлай, О. Петришин) 206
Теоретичні засади і практика боротьби з тероризмом (В. Емельянов) 213
НАУКОВЕЖИТТЯ
Міжнародна науково-практична конференція з проблем і перспектив судової реформи в Україні (Н. Сибільова, О. Шило,Л. Москвич) 217
НАУКОВА ХРОНІКА
Про міжнародну науково-практичну заключну конференцію українсько-американської Науково-дослідницької Програми при Академії правових наук України (О. Кальман, В. Зайда) 226

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net