Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник хозяйственного судопроизводства
Вестник хозяйственного судопроизводства 2003

Источник № 1884:

Вестник хозяйственного судопроизводства


Cодержание источника:
Стр.
НА ПЛЕНУМІ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
Постанова спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України від 31 липня 2003 року «Про підсумки роботи господарських судів України у І півріччі 2003 року та їх завдання на поточний рік 6
Постанова спільного засідання Пленуму Вищого господарського суду України і Ради суддів господарських судів України від 31 липня 2003 року «Про стан організаційного, матеріально-технічного, кадрового та соціально-побутового забезпечення Одеського апеляційного господарського суду, місцевих господарських судів Одеської та Миколаївської областей» 9
Указ Президента України від 3 червня 2003 року № 474/2003 «Про відзначення державними нагородами України судців господарських судів» 11
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 715 «Про нагородження Левандовського Ю.Я. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України» 11
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2003 р. № 830 «Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України» 12
Указ Президента України від 7 квітня 2003 року № 315/2003 «Про призначення В. Бобровича головою господарського суду Житомирської області» 12
Указ Президента України від 10 квітня 2003 року № 317/2003 «Про призначення І. Шуби заступником голови Дніпропетровського апеляційного господарського суду» 13
Указ Президента України від 20 червня 2003 року № 546/2003 «Про призначення голови та заступника голови господарського суду» 13
ЗАКОНОДАВЧИЙ ТА НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ
Закони України
Закон України від 3 квітня 2003 року № 672-IV «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 14
Закон України від 15 травня 2003 року № 756-1V «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про плату за землю» 16
Закон України від 15 травня 2003 року № 761-IV «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України 17
Укази Президента України
Указ Президента України від 4 квітня 2003 року № 292/2003 «Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» 18
Указ Президента України від 25 червня 2003 року № 552/2003 «Про утворення Київського міжобласного і Луганського апеляційних господарських судів» 26
НАУКОВО-РЕФЕРАТИВНІ ОГЛЯДИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
Поляков Б. М. Підготовче засідання в процедурі банкрутства або «приватний» та «основний» конкурс 27
Інформаційні та оглядові листи
Вищого господарського суду України
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 03.04.03. № 01-8/380 «Про анулювання Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України деяких ліцензій на право провадження діяльності арбітражного керуючого 33
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 12.05.2002 № 01-8/505 «Про звернення Вищого господарського суду України до Верховної Ради України стосовно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо банкрутства гірничих підприємств)» 34
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 16.05.03 № 01-8/525 «Про практику Верховного Суду України у справах про банкрутство» 36
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 16.05.2003 №01-8/526 «Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» 52
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 19.05.2003 №01-8/537 «Про внесення змін до деяких Інформаційних листів Вищого арбітражного суду України та про відкликання Інформаційних листів Вищого арбітражного суду України 66
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20.05.2003 № 01-8/541 «Про рішення Конституційного Суду України від 10.04.2003 № 7-рп/2003» 71
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20.05.2003 № 01-8/542 «Про внесення змінидо інформаційного листа Вищого господарського суду України від 03.04.2003 № 01-8/380 «Про анулювання Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України деяких ліцензій на право провадження діяльності арбітражного керуючого» 72
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 26.05.2003 № 01-8/577 «Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 746/99 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» 72
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 26.05.2003 № 01-8/583 «Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про власність” 82
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 26.05.2003 № 01-8/584 «Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із функціонуванням ринку цінних паперів 97
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР РІШЕНЬ ТА ПОСТАНОВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ
Судовий розгляд спорів, пов'язаних з формою договорів 139
Боргові зобов'язання і ліквідація підприємств 143
Судовий розгляд спорів, пов'язаних з веденням реєстру цінних паперів 150
Підстави для податкових перевірок, як предмет судового розгляду 153
Деякі аспекти судового розгляду спорів за участю фонду соціального захисту інвалідів 158
Судовий розгляд спорів, пов'язаних з банкрутством (Огляд практики Вищого господарського суду України) 162
СТОРІНКА ВЧЕНОГО (ОГЛЯДИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОЧИНСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ)
Стефанюк В. С. Вищі спеціалізовані суди України: їх структура та повноваження 165
Мармазов В. Є. Стаття 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, її вплив на міжнародний арбітраж 172
Джунь В. В. Проблема визначення та оборотоздатності майнових активів у законодавстві про неспроможність 188
ЛилакД. Д. Судочинство і третейський розгляд в аспекті проблеми доступу до правосуддя 196
Плевако В. І. Суб'єкти права апеляційного оскарження рішень господарського суду 201
Степанова Т. В. Окремі питання апеляційного оскарження в господарському судочинстві (стосовно перегляду рішень у разі відновлення пропущеного строку) 206
Тимченко Г. П Поняття диспозитивності у цивільному процесуальному праві 209
Посік Ю. В. Збереження комерційної таємниці в господарському судочинстві 214
Кривобок С. В. Щодо характеристики підприємства як об'єкта цивільних прав 224
Куфтирєв П. В. Правосвідомість у механізмі реалізації суддівського розсуду 228

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net