Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Прокуратуры
Вестник Прокуратуры 2002

Источник № 1897:

Вестник Прокуратуры


Cодержание источника:
Стр.
Конституційний порядок
Михайло Потебенько
А про Конституцію... забули 3
Законність
Микола Гарник
Роль прокуратури у судовому захисті прав людини 8
Декриміналізація
Василь Тацій
Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохоронних органів 13
Анатолій Марахін
Координація діяльності правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та корупцією на сучасному етапі 19
Питання теорії
Павло Каркач
Проблеми законодавчого забезпечення координаційної діяльності правоохоронних органів 23
Ростислав Марчук, Шангелія Піцхелаурі
Дослідження проблематики спеціальних знань 29
Володимир Тертишник
Удосконалення процесуального статусу слідчого: старі та нові проблеми 38
Конституційне право
Євген Шевченко
Актуальні питання забезпечення прав громадян на звернення 45
Олена Ковальчук
Питання обрання виборчої системи в Україні 48
Адміністративне право
Андрій Кузьменко
Штраф — засіб виховання поваги до закону 53
Кримінальне право
Людмила Сокира
Інститут звільнення від кримінальної відповідальності 57
Кримінальний процес
Валентина Корж
Деякі проблеми взаємодії слідчого з учасниками розкриття та розслідування економічних організованих засобах 60
Володимир Щолкін, Олексій Стулов
Визнання вини підсудним як спосіб спрощення кримінального процесу: «за» і «проти» 66
Юрій Ігнатенко
Окремі питання участі прокурора в кримінальному судочинстві 70
Цивільний процес
Сергій Васильєв
Прокурор як суб'єкт доказування в цивільному процесі України 76
Проблема
Ірина Європіна
Погляд на проблему паперотворчості в прокуратурі 80
Наталія Куделя
Проблемні питання захисту прав споживачів 82
Віктор Загородній
Зло, яке слід подолати 84
Василь Сук
Самоврядування потребує змін 87
Право та нагляд
Михайло Гаврилюк
Протидія економічній злочинності — головне завдання прокурорської діяльності 89
Оксана Савицька
Нагляд за дотриманням законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 93
Іержавне обвинувачення
Степан Матієк
Функція підтримання державного обвинувачення в системі функцій прокуратури 98
Зона особливої уваги
Володимир Шуба
«Дитяча» злочинність: тенденція до «омолодження» 101
Право соціального забезпечення
Лариса Кінащук
Соціальні та правові проблеми правоохоронної діяльності в Україні 105
Міжнародні контакти
У встановленні істини зацікавлена Рада Європи 109
У прокуратурах областей
Сергій Кулинич
Виявлення розкрадань нафтопродуктів із магістральних газонафтопродуктопроводів 110
Валентина Рогоза
Справи автомобільні 112
Прокуратура та ЗМІ 117
До ювілею журналу «Право України»
Олександр Святоцький
Час, що відтворив увесь обшир та розмаїття української юридичної думки та правозастосовчої практики 119
Офіційно 126

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net