Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Прокуратуры
Вестник Прокуратуры 2003

Источник № 1905:

Вестник Прокуратуры


Cодержание источника:
Стр.
У Генеральній прокуратур!
Святослав ПІскун.
"Я — за сильну прокуратуру 3
Продовжувати рух у визначеному напрямі 6
Рішення розширеного засідання Колегії Генеральної прокуратури України 10
Актуально
Тетяна Корнякова
Інтереси держави — це І права дітей, права кожного з громадян 14
Конституційний порядок
Михайло Добкін Процесуальне законодавство вимагає змін 18
Право та нагляд
Григорій Середа
Чи потрібен нагляд за додержанням І застосуванням законів? 23
Микола ґошовський
ЛІсопорушенням — надійні бар'єри 29
Олег Валендюк
Захист платників податків 34
Законодавчий процес
Юрій Дьомін
Становлення митного законодавства триває 36
Питання теорії
Валентин ПІвненко
Правоохоронна система України: визначення І функціонування 39
Кримінальне право
Олександр Лисодєд, Сергій Харитонов
Рівень, структура та наслідки необережних злочинів 46
Олександр Михайленко
Удосконалення системи підстав І порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності 51
Кримінальний процес
Степан Мат/єк
Наслідки відмови прокурора від обвинувачення 54
Микола Погорецький
Докази у кримінальному процесі 59
Володимир Трофименко, Сергій Фомін
Примирення як підстава закриття кримінальної справи 66
Криміналістика
Валерій Давиденко
Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями 69
Кримінологія
Євген Марценко
Вчинення злочинів у АПК 74
Цивільний процес
Юрій Оліянчук
Співвідношення судового контролю і функцій органів дізнання, досудового слідства та прокуратури
Проблема
Петро ЛІщишин
Актуальність боротьби з контрабандою на сучасному етапі
Зома одабиишй дат
Володимир Шуба
Захист дітей від експлуатації — першочергове завдання прокурорів
Світлана Волкова
Соціальний захист дітей-інвалщів
Петро Козир
Особливості координаційної діяльності у боротьбі зі злочинністю 96
Олександр Ан/с/мов, Ірина Євро піна
Виїзди до нижчестоящих прокуратур 100
Валерій ТІщенко
Справи про корисливо-насильницькі злочини 104
Іван Тегза, Михайло Хиля
Убивцями бувають І лікарі 108
Аліна Мудра
Нагляд за додержанням екологічного законодавства 110
Марина ПІхут
Стан додержання Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 113
Олег Колесник
Нагляд за додержанням законів у виправних установах. 117
Кадри І чає
"Як ми ставимося до ветеранів сьогодні, так до нас ставитимуться завтра 118
Інформаційне забезпечення
Євген Шевченко, Олена Червякова
Концепція Інформаційного забезпечення прокурорської діяльності 119
Василь Черній
Один Із чинників ефективності правоохоронної діяльності 123
Микола Руденко
Прокурорська система України 127

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net