Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Законодательство Украины НПК
Законодательство Украины НПК 2003

Источник № 1940:

Законодательство Украины НПК


Cодержание источника:
Стр.
ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКІНОДАВСТВО
В. В. Носік
Коментар до статей 193—201 глави 34 "Державний земельний кадастр" Земельного кодексу України
ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОСВІТУ
О. Д. Тихомиров
Коментар до розділу II "Структура вищої освіти. Документи про вищу освіту" Закону України "Про вищу освіту" 9
О. С. Лисенкова
Коментар до розділу X "Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах" Закону України "Про вищу освіту" 19
КРШДШНРИЦЕСУДШЕ ЗАКОНОДАВСТВО
В. І. Бояров
Коментар до статей 111—116 глави 11 "Основні положення досудового слідства" Кримінально-процесуального кодексу України. 26
КРИМІНАЛЬНЕ ЗДШВДДВСТІО
Я. С. Берзін
Суб'єктивна сторона шахрайства, що вчиняється з використанням підроблених банківських платіжних карток 36
Г. О. У сотий
Криміногенна ситуація, що склалася у сфері легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом 43
СОЩДЯЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Н. В. Ілларіонова
Проблеми державної політики у сфері охорони здоров'я 58
РОЗВИТОК ЗДКОНОДДВСТІД УКРАЇНИ
КАРТОТЕКА НОВИХ АКТІВ 61
Розділ 1. Покажчик актів за галузями законодавства 62
Розділ 2. Реєстр нових актів 66
Розділ 3. Акти, до яких внесено зміни. 90
Розділ 4. Акти, що втратили чинність або відкликані 97
Розділ 5. Акти, чинність (дія) яких продовжена 102
Розділ 6. Скасовані акти 103
Прийняті абревіатури та скорочення 104

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net