Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Законодательство Украины НПК
Законодательство Украины НПК 2003

Источник № 1943:

Законодательство Украины НПК


Cодержание источника:
Стр.
ІІІСШУЦІІЕ ШОНІІШН
О. Г. Мурашин
Всенародні та народні обговорення: історія, правова дійсність та перспективи
ШМІШШ-ІРІЦЕСУШИЕ ЗДШОДДВСТВП
Т. М. Роцька
Коментар до статей 27, 28 Кримінально-процесуального кодексу України 12
ІНМІІАІИЕ ЗШІЩВСШ
П. С. Берзін
Поняття "незаконне використання" у статті 229 Кримінального кодексу України (проблеми визначення та тлумачення) 20
П. В. Шалдирван
Питання кваліфікації масових заворушень 42
ШРІОДДВСТВВ НІ ЦрРІеМІЦШ ЦІННІСТЬ
Р. А. Калюжний, А. С. Ластовецький
Загальна характеристика законодавства у сфері підприємницької діяльності та основні тенденції його розвитку. 48
РІШИ ЗДШЦДІСШ УІМТІІ
КАРТОТЕКА НОВИХ АКТІВ 54
Розділ 1. Покажчик актів за галузями законодавства 55
Розділ 2. Реєстр нових актів 58
Розділ 3. Акти, до яких внесено зміни 87
Розділ 4. Акти, що втратили чинність або відкликані 93
Розділ 5. Акти, чинність (дія) яких гірипинена(призупинена) 97
Розділ 6. Акти, чинність (дія) яких продовжена 98
Розділ 7. Скасовані акти 99
Прийняті абревіатури та скорочення 100

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net