Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Законодательство Украины НПК
Законодательство Украины НПК 2003

Источник № 1944:

Законодательство Украины НПК


Cодержание источника:
Стр.
РРШЕМЯ ТЕОРІЇ ШІІЦАВСТВ
Л. І. Чулінда
Правила юридико-лінгвістичного тлумачення текстів нормативно-правових актів
КНМІШЬИЕ шііщісш
П. П. Андрушко
Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (науково-практичний коментар до статті 212 Кримінального кодексу України та проблеми її застосування) 9
М. В. Стрюк
Коментар до статті 333 Кримінального кодексу України 53
ЗШІОДАІСТІО ІУД ПРИМІЩУ ЦІЛЬНІСТЬ
Р. А. Калюжний, А. С. Ластовецький Загальна характеристика законодавства у сфері підприємницької діяльності та основні тенденції його розвитку. 58
РОЗВИТОЇ зшнеддасш УКРАЇНІ
КАРТОТЕКА НОВИХ АКТІВ 78
Розділ 1. Покажчик актів за галузями законодавства 79
Розділ 2. Реєстр нових актів 82
Розділ 3. Акти, до яких внесено зміни 112
Розділ 4. Акти, що втратили чинність або відкликані 118
Розділ 5. Акти, чинність (дія) яких припинена(призупинена) 122
Розділ 6. Акти, чинність (дія) яких продовжена 123
Розділ 7. Скасовані акти 124
Прийняті абревіатури та скорочення 125

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net