Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Законодательство Украины НПК
Законодательство Украины НПК 2003

Источник № 1946:

Законодательство Украины НПК


Cодержание источника:
Стр.
INMIIUUIІРЦЕСУШЕ ШІІЦШШ
В.Г. Гончаренко
Коментар до статті 22 Кримінально-процесуального кодексу України
КРІМІНДШЕ ЗДШІДДВСТВО
П.П. Андрушко
Коментар до статті 228 Кримінального кодексу України 7
В.Є. Скомороха
Коментар до статті 158 Кримінального кодексу України 15
П.С. Берзін
Кримінальна відповідальність за постановления завідомо неправосудних постанови і ухвали у цивільних та кримінальних справах 19
ШОІІДЙІСШ ВРВ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Р.А. Калюжний, А.С. Ластовецький
Право на підприємницьку діяльність у ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод людини. 26
ГОСЩДРЕЬКЕІ ЦИВІЛЬНЕ ЗШУНДДВСТШІ
В.Н. Гайворонський
Господарський і Цивільний кодекси України: колізія концептуальних засад 34
Л.М. Ніколенко
Коментар до статей 41, 42 Господарського процесуального кодексу України. 40
развитии шеиоддвсш УШІІК
КАРТОТЕКА НОВИХ АКТІВ 47
Розділ 1. Покажчик актів за галузями законодавства 48
Розділ 2. Реєстр нових актів 52
Розділ 3. Акти, до яких внесено зміни 82
Розділ 4. Акти, що втратили чинність або відкликані 92
Розділ 5. Акти, сфера дії яких змінена 94
Прийняті абревіатури та скорочення 95

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net