Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Законодательство Украины НПК
Законодательство Украины НПК 2003

Источник № 1950:

Законодательство Украины НПК


Cодержание источника:
Стр.
ИНМІШЬИИРЩЕСУЙДИЕ ШВИЩІСШ
В.Т. Маляренко
Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду
КММІІАШЕ ШВИЦШТІВ
П.П. Андрушко
Коментар до статті 216 Кримінального кодексу України 13
С.Я. Лихова
Авторські права перекладача як об'єкт кримінально-правової охорони 24
П.С. Берзін
Предмет незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару (ст.229 Кримінального кодексу України) (Продовження. Початок у журналі № 10) 43
ШОНЦШТВО Ш ІИЦУ ОСВІТУ
О.Д. Тихомиров
Коментар до розділів II і III Закону України "Про вищу освіту" 69
її ІІНУ авторів

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net