Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления 1999

Источник № 1957:

Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления


Cодержание источника:
Стр.
І. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Ігор Бондарчук. Державні пріоритети у сфері залучення зарубіжних інвестицій
Роман Василишин. До проблеми управління державним боргом України 6
Ігор Коліушко, Олександр Петришин. Концептуальні засади реформування законодавства про державну службу 14
Іван Розпутенко. Адміністративна реформа й проблеми заробітної плати в державному секторі 22
Юрій Архангельський, Юрій Мотиченко. Про підсилення державного регулювання попиту й пропозиції продукції 26
Валерій Ребкало. Динаміка та умови політико-реформаційного процесу в Україні
Іван Береговой, Григорій Береговой. Без адміністративної реформи -немає майбутнього для України (проблемний пошук) 34
Борис Гаєвський. Управлінські аспекти адміністративної реформи 38
Яків Гольденберг. Державне управління й філософський постмодерн: часткове, загальне, зв'язок 41
Степан Дзюбик. Роль державних органів влади в управлінні соціально-економічними процесами 46
Любов Жаліло. Валеологічний напрямок у реформі системи охорони здоров'я в Україні 51
Людмила Зайцева. Формування цілей, завдань, функцій управління економікою органів виконавчої влади в умовах перехідної економіки 54
Лідія Кривенко. Інститут президентства. Глава держави: проблеми конституційного й фактичного статусу 59
Ніна Нижник, Сергій Мосоп. Функція ииявлення та вирішення проблем у державному управлінні (як чинник адміністративної реформи) 65
Віктор Ясінськии. Науково-методологічне забезпечення дослідження регіональної фінансової діяльності в умовах адміністративної реформи 70
Микола Стрельбицький, Володимир Мудренко. Концептуальні засади забезпечення контролю за сферою безпеки й оборони країни 74
Віталій Стригун. Регіональна науково-технічна політика. Перспективи розвитку 79
Василь Юрчишин. Прояви циклічності в українській економіці 83
Валерій Бакуменко. Методологічний підхід до оцінки розвитку соціальних систем. 89
Світлана Біла. Проблеми малого бізнесу та шляхи їх вирішення в процесі реформування місцевого самоврядування 95
Віктор Білоус. Проблеми законодавчого забезпечення податкової реформи 101
Володимир Бодрухин. Шляхи прискорення адміністративної реформи в Україні 106
Олександр Колосов. Особливості державного управління залученням іноземних інвестицій в економіку України 109
Олександр Кілієвич. Ефективність державного управління й конкурентоспроможність національної економіки 111
Володимир Корженко. Договір суспільної згоди як організаційний елемент адміністративної реформи 121
Олександр Крупчан. Адміністративно-правова реформа крізь призму правової діяльності органів виконавчої влади 125
Володимир Марущак. Організаційно-правове планування як наукове забезпечення адміністративної реформи 129
Віктор Мельниченко. Проблеми державного управління в умовах політичної демократії 133
Олександр Мордвінов. Державні органи управління та приватна власність на землю 137
Григорій Мостовий. Державне управління економікою в трансформаційний період: проблеми реформування 142
Григорій Ситник. Проблемні питання реформування силових міністерству ході адміністративної реформи 147
Олег Скідін. Технологія управлінських впливів у контексті адміністративної реформи 153
Валерій Тертичка, Микола Турчин. Культурні чинники адміністративної реформи в Україні 157
Галина Цвєткова. Проблеми взаємодії місцевого самоврядування й державної влади в Росії
Світлана Чукут. Основні аспекти реформування культурної політики в Україні в контексті світового досвіду 164
Василь Шамрай. Аспекти реформування військових формувань Воєнної організації України 169
Неля Бабенко. Національна ідея та її трансформація в сучасному суспільстві 175
Борис Баглей. Молодіжний рух і національне відродження на Буковині: історичний аспект 185
Валентин Кулініченко. Адміністративна реформа й проблеми підприємництва
Костянтин Курищук. Особливості інвестиційного процесу на фармацевтичному ринку 190
Ярина Лазар. Трансформаційні процеси в системі управління національною політикою 192
Марія Нинюк. Морально-етичні проблеми впровадження адміністративної реформи 195
Галина Половінська. Сучасні проблеми формування апарату державного управління та шляхи їх вирішення 200
Тетяна Романченко. Конституційні засади діяльності Кабінету Міністрів України щодо організації управління економікою 205
Ігор Смагін. Ідеологічне забезпечення адміністративної реформи 210
Андрій Філатов. Реформування державного управління в галузі охорони пам'яток історії та культури 213
Тетяна Фролова. Використання мовних механізмів як інструментів соціальної влади 218
Ольга Хороманська. Структурні перетворення виробничої сфери -важлива умова ефективного функціонування цивільної авіації України 223
Михайло Весельський. Деякі конституційні питання справляння податків 229
Радмила Войтович. Ідеологічні імперативи та технологія впровадження в Україні адміністративної реформи 232
Андрій Дуда. Кабінет Міністрів України й виконавча влада в Автономній Республіці Крим: організаційно-правові відносини 237
Любомир Дуб. Розвиток організаційно-правових форм малого бізнесу 241
Юрій Кальниш. Наукове забезпечення державної політики України в галузі релігійно-церковного життя 243
Сергій Коник. Реформування органів виконавчої влади часів гетьманату (1918 р.) - досвід державотворення 247
Олександр Кучеренко. Політичні інтереси в процесі формування державної політики 252
Олександр Лашко. Макроекономічна концепція державної інвестиційної політики для країн із перехідною економікою 254
Володимир Любаров. Особливості державного регулювання у сфері розробки стратегії розвитку підприємств з виробництва будматеріалів та житлового будівництва 259
Анатолій Мельниченко. Соціальне- політичні технології реалізації молодіжної політики в сучасних умовах: управлінський аспект 263
Ольга Мікрюкова. Проблеми надання державних послуг у соціальній сфері 269
Олена Нощенко. Правове реформування організаційних структур виконавчої влади в Україні 273
Сергій Пилипенко. Проблеми наукового забезпечення державної політики в галузі туризму 276
Наталія Плахотнюк, Олександр Тарахонич. Принципи реформування системи органів виконавчої влади 280
Олександр Полінець. Особливість контролю у системі державного управління в умовах адміністративної реформи 285
Ольга Романюк. Оздоровлення державних фінансів у період ринкової трансформації економіки України 289
Наталія Сафонова. Дійова система державного управління - запорука успіху зовнішньополітичної діяльності Української держави 294
Лілія Стрельбицька. Правове регулювання в кредитно-банківській сфері України 299
Микола Солдатенко. Компетенція органів виконавчої влади у світлі адміністративно-правової реформи 307
Олексій Тарасікоа. Проблеми розвитку соціальної інфраструктури 309
В'ячеслан Толкопянов. Інститут глави держави в системі державного управління Канади, Франції та України: порівняльний аналіз 313
Володимир Чернецький. Політика валютного курсу в умовах фінансової кризи 320
Іван Шкурат. Виборча інженерія - межі можливого 324
Олеся Грабовська. Проблеми реформування державного управління 330
/ванна Розпутенко. Правове регулювання податкової політики України 334
Роман Страшинський. Ідеологія адміністративної реформи 339
Володимир Тарасенко. Державне управління: минуле та сучасність 341

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net