Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления 2000

Источник № 1958:

Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления


Cодержание источника:
Стр.
І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ.
Борис Баглей. Виконавча влада та молодіжні громадські об'єднання: тенденції розвитку
Любомир Дуб. Малий бізнес та управлінці 13
Андрій Дуда. Урядові комітети в контексті оптимізації структури Кабінету Міністрів України 18
Іванна Ібрагімова. Інформаційна політика крізь призму національної безпеки 26
Степан Коваленко. Забезпечення законності актів державного управління 41
Марія Кравченя. Організація та порядок діяльності районної державної адміністрації 44
Андрій Мамишев. Про механізм проведення ревізії і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні 51
Андрій Мирка. Вплив органів державної влади на розвиток підприємництва 60
Віктор Мельниченко. До проблем визначення змісту поняття "Стабільність державного управління” 71
Сергій Мосов. Виявлення кризових ситуацій, що виникають у процесі реалізації вироблених рішень 78
Олександр Полінець. Контроль у сфері державного управління в умовах адміністративної реформи 85
Тетяна Романченко. Організаційно-правові питання удосконалення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері управління економікою 93
Сергій Саханенко. Управлінський консалтинг як чинник підвищення ефективності управління сучасним містом 98
Григорій Ситник, Сергій Стріха. Глобальні проблеми розвитку земної цивілізації і національна безпека України 105
Інна Сурай. Розбудова агропромислового комплексу України -пріоритетний напрям розбудови держави 110
Валерій Титарчук. Адміністративний район як система управління 118
Тетяна Багаєва. Комунікативний аспект державного управління 122
Ганна Чернецька. Дещо про оплату праці державних службовців 130
Григорій Чумін. Правове забезпечення державного управління охороною праці працівників в Україні 138
II. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
Світлана Біла. Вплив зовнішньої заборгованості на структурну переорієнтацію економіки України 152
Ярослав Білоус. Розвиток кооперованих зв'язків як важлива складова процесу реформування організаційно-економічного механізму підприємств 161
Роман Василишин. Державний борг України та управління ним 165
Василь Вовчак. Актуальні аспекти зниження податкового тиску в Україні 168
Валентина Головинська. Інтеграція в Світову організацію торгівлі: що отримає Україна 176
Сергій Дубовик. Соціальні аспекти реструктуризації вугільної промисловості 182
Олена Дурманова, Василь Юрчишин. Джерело валютної стабільності 186
Олександр Мордвінов. Принципи формування механізму управління природокористуванням в аграрній сфері перехідної економіки 191
Анна Нечай. Проблеми управління публічними видатками: розмежування видаткових повноважень 204
Іванна Розпутенко. Роль місцевих позик у розвитку місцевої інфраструктури 214
Ольга Романюк. Вплив реструктуризації підприємств на оздоровлення державних фінансів 218
Сергій Соколов. Аналіз структури фінансових ресурсів підприємств чорної металургії України 227
Валерій Тертичка. Психологічні аспекти економічної політики 238
Антон Яковенко. Державне управління фінансовими ресурсами у регіональному аспекті: визначення головних понять 249
III. ПРАВО
Ростислав Афанасьев. Визначення банкрутства та його різновидів за новим законодавством України 256
IV. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Володимир Костерін. Стратегічні підходи до ефективного використання трудового потенціалу міста 262
Юрій Наврузов. Категорія "громада" в сучасному лексиконі місцевого самоврядування 272
Анатолій Різник. Розвиток ринкових відносин у житлово-комунальній сфері 289
Юрій Шаров. Стратегічне планування й успішність самоврядування 295
Галина Цвєткова. Повноваження функціонування місцевого самоврядування в Росії 308
V. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я
Ольга Литвинова. Підготовка управлінських кадрів у системі охорони здоров'я України на даному етапі 312
Олена Козієвська. Мовна політика в Україні: аспекти взаємодії і перспективи розвитку української та російської мов 320
Сергій Коник. Окреме Управління по біженецьким справам Міністерства внутрішніх справ Української Держави 1918р.: структура, компетенція, діяльність 328
VI. ПОЛІТОЛОГІЯ. СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА
Тетяна Маленко. Софія та гнозія стародавніх слов'ян 344
Петро Муцький. Актуальність та теоретико-методологічні засади дослідження законодавства в етнополітичній сфері 352
Марія Нинюк. Суперечності та деформації моральної культури державних службовців в умовах реформування суспільства 363
Ганна Опанасюк. Методи дослідження підготовки державних службовців у Центральній та Східній Європі 375
Іван Олійник, Наталія Малиновська. Елітні кадри органів державної влади та органів місцевого самоврядування: деякі проблеми і перспективи формування 384
Андрій Скуратівський. Правова культура: сутність, стан та шляхи розвитку 389
Віталій Скуратівський, Віктор Жуков. Формування відносин соціального партнерства в Україні: історія та сучасність 401
Валентина Соловйова. Вивчення мотивації (методологічні аспекти) 410
Валерій Токовенко. Поняття державного управління: спроба концентричне рівного визначення 414
Сергій Телешун. Ідеологія розвитку і вдосконалення державного устрою України. Окремі дискусійні аспекти питання 425
VII. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Валентина Понеділка, Станіслав Бутівщенко, Оксана Хмелев-ська, Юлія Молчанова. Методична допомога центрам підвищення кваліфікації кадрів: стан та напрями вдосконалення 433
VIII. УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ
Валерій Бакуменко. Підходи і моделі у сучасному програмно-цільовому управлінні 440

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net