Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления 2000

Источник № 1961:

Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления


Cодержание источника:
Стр.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Олег Амосов, Лариса Амосова. Концептуальні положення щодо філософії реформи підготовки сучасного управлінця
Володимир Бичек. Співвідношення функцій державного управління та місцевого самоврядування в управлінні територіями в Україні 9
Ярослав Бурч. Практичні проблеми організації та проведення виборів Президента України органами місцевого самоврядування . 14
Тетяна Василевська. Довіра населення до влади: етичний вимір .. 18 Людмила Воронько. Роль керівника у формуванні культури праці державних службовців: постановка проблеми 22
Ема Гансова, Сергій Колосок. Адміністративна реформа і підготовка кадрів державного управління
Лідія Гогіна. Значення міжнародних зв'язків у підвищенні кваліфікації державних службовців
Олена Гулевич. Деякі аспекти функціонування ринку праці у галузі культури 44
Світлана Дубенко. Ефективна кадрова політика - ключове завдання посилення дієздатності держави 50
Юлія Корзенкова. Вплив інформаційно-технологічної революції на розвиток і удосконалення державної служби 54
Микола Міненко. Деякі питання законодавчої та нормативної бази системи підвищення кваліфікації державних службовців 61
Петро Назимко. Удосконалення системи підвищення кваліфікації кадрів 66
Тетяна Недашківська. Роль ділового українського мовлення в системі підвищення кваліфікації державних службовців 73
Анатолій Нечитайленко. Службовці органів місцевого самоврядування як суб'єкти корупційних діянь 77
Ніна Нижник, Михайло Іщук, Сергій Мосов. Зміст і сутність управлінської діяльності командних кадрів як складового елемента державного управління 82
Віталій Олуйко. Успіх реформ вирішують кадри 87
Петро Павленчик. Проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування: порівняльний аналіз 91
Тетяна Пахомова. Державна служба: парадокси дослідження 96
Пилип Пилипенко. Юридична природа трудових відносин державних службовців 99
Інна Плотницька. Проблеми мовленнєвого етикету в державній службі 104
Людмила Приходченко. Технології іміджування як складова успіху управлінської діяльності держслужбовців 108
Леся Савченко, Олександр Андрусенко. Створення інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати як один із засобів належного здійснення фінансового контролю 113
Ігор Санжаровський. Роль місцевої влади у сприянні розвитку засобів масових комунікацій в Україні 120
Андрій Скуратівський. Соціально-економічні, політичні та духовні засади формування і розвитку правової культури в українському суспільстві 126
Тамара Телеш. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування 133
Євген Уткін. У пошуках ефективних підходів оновлення управлінської еліти 139
Віктор Філіпповський. Економіко-правові питання розвитку державної служби і служби в органах місцевого самоврядування 146
Тетяна Фролова. Мовні засоби конструювання іміджу державного службовця 151
Анатолій Чемерис. Теоретико-методологічні засади вдосконалення державного управління в Україні 156
Ганна Чернецька. Службова кар'єра державного службовця 166
Григорій Чумін. На шляху до нового етапу соціально-економічного захисту працівників 174
Дмитро Шуть. Кадрове оновлення державної служби - запорука економічного зростання України 179
"КРУГЛИЙ СТІЛ'
Валерій Бакуменко. Класифікація напрямів державного управління та державно-управлінських рішень 188
Микола Базась, Віктор Білоус, Любомир Дуб. Проблеми державного управління у спеціальних (вільних) економічних зонах, на територіях пріоритетного розвитку 194
Олександр Беляев. Проект реформування системи управління муніципальним житловим фондом 201
Галина Гажієнко. Моделювання інформаційного забезпечення процесу державного управління з позиції застосування інформаційно-агрегативних моделей 206
Микола Головатий. До проблеми професіоналізації державної служби в сучасній Укра'ші 213
Наталія Дніпренко. Комунікативна політика в органах місцевого самоврядування та державного управління в Україні: реалії, нові підходи, вихідні тенденції 217
Іванна Ібрагімова. Організація процесу прийняття урядових рішень як складова державного управління 223
Іван Ільченко. Стиль управління персоналом, оптимізація праці керівника 230
Сергій Кравченко. Формування системи критеріїв вибору пріоритетних цілей наукової діяльності 235
Лідія Кривенко. Проблеми українського парламенту державної регіональної політики 251
Олександр Крупчан. Деякі питання правового регулювання організації і діяльності органів виконавчої влади 257
Наталія Плахотнюк. Діяльність місцевих державних адміністрацій в аспекті послання глави держави до парламенту 263
Тетяна Романченко. Правове регулювання реформування центральних органів виконавчої влади в ході проведення адміністративної реформи в Україні 268
Володимир Соломитов, Михайло Мельник. Моніторинг стану проблем соціально-економічного життя України 271
Григорій Ситник. Проблеми регіонального управління крізь призму національної безпеки України 278
Геннадій Толстых. Шляхи забезпечення високоефективного державного управління 285
Владислав Федоренко, Лілія Стрельбицька. Муніципальне право як інститут конституційного права України: методологічні аспекти 289
Василь Шамрай. Правове регулювання та здійснення податкового контролю в Україні 298
Олександр Яременко. Реалізація державної інформаційної політики на регіональному рівні 302
Микола Ярмистий. Соціологічні аспекти регіонального розвитку 306

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net