Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления 2001

Источник № 1963:

Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления


Cодержание источника:
Стр.
ФІЛОСОФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Сергій Фаренік. Потреба як необхідна складова процесу дослідження
Тамара Анкудович. Розвиток ринку праці в умовах структурно-інноваційних перетворень в Україні 17
Василь Керецман. Регіон як науковий та правовий термін 20
Борис Баглей. Взаємодія державних органів виконавчої влади з громадськими організаціями національних меншин у Північній і Південній Буковині. Порівняльний аналіз 28
Аріф Гулієв. Конституційно-правовий статус президента Азербайджанської Республіки 37
Сергій Коник. Державний контроль Української держави 1918р.: структура, повноваження та компетенція 41
Галина Половінська. Місце й роль парламенту в системі державного управління 52
ГАЛУЗЕВЕ УПРАВЛІННЯ 57
Ігор Алексеев. Внутрішні інвестиційні можливості і побудова фінансово-промислових груп 57
Микола Корецький. Програма розвитку агропромислового сектора південно-східної частини України до 2003 р. як один із напрямів структурної політики держави в перехідній економіці 65
Сергій Дубовик. Роль центрального органу виконавчої влади у реформуванні галузей паливно-енергетичного комплексу 74
Світлана Біла. Державне управління процесами структурного інтегрування України у світовий економічний простір 80
Валерій Воротін. Забезпечення економічної безпеки в умовах фінансової глобалізації 96
Анжела Мерзляк. Реформування зовнішньоекономічної сфери послуг регіону 103
Олександр Мордвінов. Адміністративні засоби і методи управління природокористуванням в аграрній сфері України 110
Тетяна Степанкова. Вплив державної економічної політики на інвестиційний процес 127
Тетяна Кондратюк. Світовий досвід державної підтримки бізнесу на місцевому та регіональному рівні 143
Олександр Глагола. Правові засади малого бізнесу в Україні 149
Ганна Мазуренко, Олексій Мечинський. Сучасний стан бюджетних процесів в Україні та їх прогнозна оцінка 159
Микола Левицький. Нормативно-правове регулювання державного боргу 165
Віталій Шпачук. Проблеми управління зовнішнім боргом України 173
Вікторія Колтун. "Етика" і "ефективність" у державній службі 180
Сергій Колосок. Авторитет та імідж як компоненти паблік рилейшнз 192
Оксана Долінська. Врегулювання державності української мови -одна з головних проблем культури державного управління 198
Наталія Гнидюк. Публічна адміністрація як об'єкт структурних змін 202
Ярослав Радиш. Державні та галузеві кваліфікаційні вимоги до менеджера охорони здоров'я та менеджера майбутнього 212
Анна Терент 'єва. Економіко-математична модель управління матеріальними ресурсами державної служби медицини катастроф 225
Олег Перетяка. Механізми державного регулювання у період реорганізації охорони здоров'я 233
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
В 'ячеслав Соловйов, Лариса Штика. Організаційно-правові засади формування інноваційного середовища в регіоні: роль органів місцевого управління та самоврядування 239
Олег Коваль. Структура і функції державного регулювання управління ринком праці в Україні 244
Іванна Розпутенко. Досвід запозичень органів місцевого самоврядування Великої Британії 256
ПОЛІТОЛОГІЯ І ПРАВО 264
Василь Майборода, Сергій Майборода. Державна стратегія розвитку вищої освіти в Україні 264
Валерія Токовенко. Масова політична свідомість як об'єкт державно-політичного управління в умовах трансформації українського суспільства: проблеми та підходи щодо їх вирішення 269
Юрій Кальниш. Українська Церква на порозі третього тисячоліття: проблеми й перспективи у відносинах із державою 278
Андрій Кондратюк. Управління взаємодією організованих систем у контексті адміністративної реформи: політико-психологічні механізми 295
Ольга Кулачек. Державна регіональна політика в контексті адміністративної реформи: шляхи для продуктивного партнерства 307
Андрій Скуратівський. Правова культура як цілісна система: сутність, єдність національного та загальнолюдського 318
Тетяна Білько. Проблеми релігійності молоді в контексті управління середньою освітою 329
Василь Борденюк. Поняття регіону в контексті державної регіональної політики: конституційно-правовий аспект 337
Ігор Письменний. Вдосконалення кадрового потенціалу митної служби України в контексті адміністративної реформи 347
Роман Хоменець. Правовий статус органів місцевого самоврядування 356
Валерій Доненко. Щодо визначення об'єкта в адміністративних порушеннях правил дорожнього руху 363
Ростислав Михеєнко. Дуалізм виконавчої влади і конституційний принцип поділу державної влади в Україні 372
СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА 383
Марія Пірен. Психологія тендерних різниць та врахування соціального конструкту статі в процесі суспільної діяльності 383
Володимир Богданов, Іван Руденко. Проблема авторитету в соціальному управлінні (інституційний та особистісний чинники) 391
Тетяна Тесля. Релігійна політика періоду незалежного існування Української держави 401
Олег Кононов. Відтворення кадрового потенціалу еколого- технологічно небезпечних виробництв: соціально-економічний аспект 414
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 421
Наталя Дніпренко. Інформаційна політика в контексті сучасного державотворення в Україні 421
З ДОСВІДУ РОБОТИ ЦЕНТРІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 431
Вадим Журавський. Аналіз досвіду підготовки і підвищення кваліфікації кадрів податкової служби ФРН 431
ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗРОБКИ. ПРОЕКТИ 441
Сергій Кравченко. Теоретичне моделювання процесу планування наукової діяльності 441
Олександр Кучеренко. Методологічні засади аналізу державної ПОЛІТИКИ

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net