Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления 2001

Источник № 1964:

Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления


Cодержание источника:
Стр.
ФІЛОСОФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Володимир Гальченко. Реформи державного управління: вимога часу
Сергій Загороднюк. Управлінське спілкування як об'єкт наукового дослідження 16
В'ячеслав Толкованов. Досвід модернізації системи державного управління у Франції 25
ГАЛУЗЕВЕ УПРАВЛІННЯ 39
Олексій Благодир. Проблеми удосконалення функціонування податкових органів у роботі з платниками 39
Валерій Воротій. Корпоративне управління: використання досвіду світової господарської практики в Україні 48
Сергій Дубовик. Проблеми підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження в контексті економічної політики України 59
Микола Корецький. Пріоритети державного управління інвестиціями в Україні 65
Анжела Мерзляк. Іноземні інвестиції та їх роль у розвитку економіки регіону 70
Михайло Орлатий, Василь Косенко, Микола Калаянов. Особливості розвитку несільськогосподарських видів діяльності на селі 77
Олена Ставицька. Проблеми розвитку нафтогазового комплексу України (в контексті економічної безпеки держави) 85
Валерія Лехан, Сергій Крюков. Хоспіс як засіб реалізації державної політики для безнадійно хворих 97
Ярослав Радиш. Шляхи реформування системи охорони здоров'я України 108
А. Терент'єва. Удосконалення управління резервами медичного майна Державної служби медицини катастроф України 116
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 121
Юрій Наврузов. Роль регіональної політики в удосконаленні територіальної організації влади в Україні 121
Микола Павлов. Формування сфери муніципального управління: український досвід 133
Сергій Саханенко. Самоорганізація громадян за місцем проживання у системі місцевого самоврядування 140
Сергій Колосок. Комунікативна функція в діяльності регіонального органу державної влади 151
Андрій Тубол. Соціально-економічні проблеми аграрних депресивних регіонів 162
ПОЛІТОЛОГІЯ І ПРАВО 167
Ірина Алєксєєнко. Динаміка суспільних процесів як чинник міжелітної взаємодії 167
Тетяна Білько. Необхідність здійснення державної молодіжної політики в напрямі впровадження принципів тендерної рівності 178
Василь Борденюк. Контроль у сфері місцевого самоврядування та його співвідношення з контролем у державному управлінні 188
Василь Гандабура. Телекомунікаційне регулювання: ключ до розуміння 197
Володимир Єрмолін. Поділ влади і феномен виконавчої влади України в сучасному конституційному процесі 204
Наталія Ковалішина. Паритетна взаємодія органів державної влади й громадських організацій – запорука розвитку тендерної демократії в Україні 214
Марія Рудакевич. Морально-політичні й правові засади етики державного службовця або етична політика в США 222
Андрій Скуратівський. Правова культура як система духовних цінностей 231
Лариса Снісаренко. До питання про правові засади участі держави в управлінні акціонерними товариствами 243
Роман Хоменець. Особливості правового статусу фізичної особи як суб'єкта місцевого самоврядування 251
Ольга Руденко. Політична утопія та утопія мистецтва: взаємозв'язок культури і влади в XX ст 260
Валерія Токовенко. Оптимізація взаємодії політичного керівництва й державного управління на рівні центральних органів державної влади 270
НаталяДармограй. Культура тендерної рівності в політиці 276
СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА 287
Олександр Валевський. Роль соціокультурної складової у реформуванні посттоталітарного суспільства 287
Наталія Величко. Проблеми соціальної заахищеності населення пенсійного віку в Україні 293
Валентина Карлова. Державна культурна політика;сутність та зміст у контексті сучасних підходів 301
Алла Леонова. Державна служба tul роль у розвитку культури національних меншин України 314
Лариса Лічман. Етнонаціональна політика України 328
Сергій Майборода, Олександр Жабенко. Тенденції державної політики у розвитку освітньої галузі України (1950-1960 pp.) 344
Данііл Наріжний. Зв'язки з громадськістю (PR) як і державної політики України. Проблеми ефективності 362
Володимир Осадчук. Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства
Наталія П'ятіна. Жінка-керівник у демократичному суспільстві 372
Юрій Невмержицький. Тендерний рух в Україні 385
Наталя Колісніченко. Розвиток освітньої системи та управління нею з погляду синергетичного підходу.
ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗРОБКИ. ПРОЕКТИ 395
Олександр Савостенко. Програма інформатизації Чернігівської області: ключові моменти 3
Олег Хуснутдінов. Психологічні чинники формування громадського руху 411
Олександр Осауленко. Державна статистика в суспільному житті України 416
Сергій Фаренік. Роль соціальної інформації в управлінні підприємницькою діяльністю 431

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net