Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления 2002

Источник № 1965:

Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления


Cодержание источника:
Стр.
ФІЛОСОФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Жаннета Таланова. Глобалізація і стандартизація державного управління
Анна Мелащук. Витоки державного управління трудовими ресурсами: Стародавній Схід і Античність 16
ГАЛУЗЕВЕ УПРАВЛІННЯ 26
Валентина Баженова. Принципи функціонування розрахунково-платіжних систем 26
Валерій Воротін. Державна європейська інтеграційна політика розвитку України 33
Сергій Дубовик. Особливості державного впливу на формування економічних засад діяльності в електроенергетиці України 44
Ольга Іваницька. Розвиток теорії мультиплікативного зростання депозитів і монетарні проблеми України 53
Сергій Козинський. Особливості державного регулювання ринку цінних паперів у перехідній економіці 61
Тетяна Крушельницька. Формування системи державного управління ринком алкоголю і тютюну в перехідній економіці України 70
Тетяна Маркіна. Спад інвестиційного попиту в Україні: причини і наслідки 79
Анжела Мерзляк. Цінні папери - внутрішнє джерело інвестиційних ресурсів 86
Наталя Олійник. Демонополізація житлово-комунального господарства -важливий напрям реформування галузі 95
Олег Лазор. Державне управління екології та природних ресурсів області, міст Києва і Севастополя: адміністративно-правовий аналіз 104
Юрій Невмержицький. Стан підприємництва в Україні 112
Євген Ромат. Державне регулювання рекламної діяльності: з досвіду розвинутих країн 123
Віталій Шпачук. Основні засади ефективного регулювання зовнішнього боргу 133
Зоя Гуменна. Методологічний аспект управління якістю вищої освіти 139
Наталя Колісніченко. Зміни в управлінні освітою як наслідок формування нової філософської парадигми 146
Валентин Малиновський. Формування концептуальних засад культурної політики України на сучасному етапі державного будівництва 156
Володимир Журавель, Олександр Колтунов, Володимир Мегедь, Віктор Чорномаз. Соціально-економічна політика як напрям реформування системи охорони здоров'я 164
Рафік Камалов, Андрій Лихота, Віктор Жаховський. Державне управління підготовкою військових стоматологів в Україні 169
Богдан Пліш. Визначення пріоритетів в охороні здоров'я: європейський досвід 174
Ярослав Радиш. Державне управління медичним забезпеченням Збройних сил в єдиному медичному просторі України 180
Валентин Філіпішин, Ярослав Радиш. Медична реабілітація військовослужбовців - підсистема медичного забезпечення Збройних сил (до проблеми державного управління охороною здоров'я) 185
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 200
Валерій Алексеев. Комунальна власність: проблеми та перспективи 200
Амет Асанов. Самоврядування та бюджетна політика міста 207
Геннадій Васюков. Аналіз фінансової самостійності місцевого самоврядування 211
Олеся Грабовська. До проблеми визначення засад державної регіональної політики в Україні 219
Ігор Козюра. Підходи до подолання бідності на місцевому рівні 224
Ярослав Колесник. Проблеми реформування виконавчих органів місцевої влади 228
Сергій Колосок. Комунікативна функція в діяльності регіонального органу державної влади 235
Сергій Недашківський. Система місцевого самоврядування: з досвіду Західної Європи 246
Сергій Саханенко. Муніципально-територіальний процес та проблеми його вдосконалення 257
Олександр Тітаренко. Актуальні проблеми місцевих органів влади щодо поліпшення зворотного зв'язку з малими підприємствами за допомогою моніторингової системи 264
Юрій Шаров. Продуктивна функція стратегічного мислення й успішність муніципального управління 275
Володимир Костерін. Формування механізму муніципального господарювання у великому місті 283
ПОЛІТОЛОГІЯ І ПРАВО 293
Валерій Близнюк. Українсько-польські відносини: сучасний стан і тенденціїрозвитку 293
Володимир Гальченко. Сучасні проблеми захисту прав людини в Україні
Юрій Капьниш. Християнська парадигма державної влади (політична ґенеза) 311
Валерій Колюх. Інституціональні чинники політичної стабільності в умовах демократії 317
Василь Лемак. Законодавчий механізм створення основ демократичного режиму в Чехословаччині після "оксамитової революції" 1989 р 328
Лариса Стсаренко. Правові засади участі працівників у корпоративному управлінні 337
Юрій Суптеля. Міжнародний досвід фінансування виборів за рахунок недержавних коштів (інформаційний аспект) 342
Валерій Тертичка. Непередбачуваність результатів як закономірність стратегічних підходів до аналізу державної політики 351
Валерія Токовенко. Суб'єкти політичного керівництва та державного управління і їх взаємодія 364
Олег Хуснутпдінов. Про Концепцію державної молодіжної політики 374
СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА 381
Людмила Василенко. Недержавні (альтернативні) джерела фінансування соціальної сфери 381
Віктор Кривошеее. Управлінська культура як фактор державотворення 390
Алла Леонова. Розвиток етнокультур у регіонах України в контексті адміністративної реформи (Закарпаття, Буковина, Миколаївщина Крим) 394
Ольга Петроє. Соціальна адаптація та її вплив на трудову активність населення 407
Андрій Скуратівський. Правова культура як чинник дотримання та захисту прав і свобод людини: історія і сучасність 415
ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗРОБКИ. ПРОЕКТИ 426
Галина Вашека. Створення спеціальних економічних зон та запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності 426
Микола Корецький. Детермінованість державної власності потребами та імперативами ринку 437
Костянтин Пишняк. Як використати уроки німецького посттоталітарного періоду? 450
Олександр Шаптала. Перспективи і прогнози курортного сезону 2002 року в Криму 455

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net