Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления
Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления 2002

Источник № 1966:

Зборник научных работ Украинской Академии Государственного Управления


Cодержание источника:
Стр.
ФІЛОСОФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Валерій Бакуменко, Сергій Кравченко. Підходи до прогнозування нормотворчої діяльності
Володимир Гурковський. Інформаційна безпека в Україні як складова національної безпеки 9
Інна Жароїд. Компетенція апарату державного управління України (теоретичний аспект) 18
Василь Лемак. Конституційна реформа 1999 р. в Словацькій Республіці: можливі уроки для України 27
Андрій Мамишев. Аудит ефективності державного управління: проблеми і перспективи 34
Валерій Тертичка. Методологічні засади аналізу державної політики 38
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 49
Валерій Алексеев. Шляхи розв'язання проблем комунальної власності 49
Оксана Белінська. Пенсійна реформа - сьогодні ми будуємо підмурівок майбутньої споруди 55
Марина Білинська. Аспекти системного підходу до управління стандартами вищої медичної освіти 62
Інна Валентюк. Формування та реалізація державної туристичної політики в Україні 68
Людмила Василенко. Державний бюджет України як інструмент державного регулювання соціально-економічних процесів у ринкових економіках 76
Валерій Воротін. Трансформація національної макромоделі зовнішньоекономічної політики України 83
Зоя Гуменна. Проблеми ліцензування та акредитації в галузі "Державне управління” 93
В 'ячеслав Гусєв. Система пріоритетів державної інноваційної політики 100
Віктор ^Каховський, Ярослав Радиш, Лев Голик, Рафік Камалов. Управління кадровим забезпеченням військових лікувально-профілактичних закладів 108
Лілія Жукова. Основні стратегічні напрямки державного управління ризиками 120
Ольга Іваницька. Регіональні аспекти діяльності комерційних банків в Україні 130
Рафік Камалов, Богдан Пліш, Діана Гак. Вплив ринкових відносин на державне управління охороною здоров'я в умовах реформування галузі: аналіз європейського досвіду 137
Антон Катунін. Вільні економічні зони в умовах перехідної економіки України 144
Юрій Ковбасюк. Розвиток співпраці України зі Світовим банком у реформуванні соціального сектора національної економіки 153
Ярослав Колесник. Проблеми вдосконалення законодавства про державну реєстрацію суб'єктів підприємництва 160
Наталія Колісніченко. Відкрита модель вищої освіти як базова в період соціальних трансформацій 166
Микола Корецький. Спільні критерії сучасних моделей економіки у розвинених країнах 175
Олег Лазор. Фінансово-економічні важелі реалізації екологічної політики 188
Тетяна Максимова. Сучасні аспекти концепції стійкого розвитку національної економіки 195
Тетяна Маркіна. Основні чинники економічного зростання в Україні 200
Анжела Мерзляк. Оцінка інвестиційної привабливості статистичне великих підприємств регіону 205
Наталія Олійник. Управління енергоресурсозбереженням у житлово-комунальному господарстві та будівельній сфері України 212
Наталія П'ятіна. Державна політика Японії в галузі освіти 219
Ярослав Радиш. Правові аспекти охорони здоров'я населення та військовослужбовців 227
Євген Ромат. З досвіду державного регулювання рекламної діяльності у Сполучених Штатах Америки 240
Ольга Сафронова. Напрями вдосконалення інституту державного представництва в органах управління господарських товариств в Україні 252
Олександр Титаренко. Практична реалізація моніторингу економічної активності малого бізнесу на районному рівні 260
Олег Шекера, Григорій Кобко, Людмила Шдгорна. Законодавче забезпечення загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в Україні: перспективи та нерозв'язані проблеми 270
Олександра Шереметьева. Історичні віхи розвитку земельних відносин на Полтавщині 276
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА, СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 286
Богдан Волошинський. Впровадження інституту підготовчої служби як метод поліпшення кадрового забезпечення державної служби в Республіці Польща 286
Неоніла Довгань. Конфлікт - феномен суспільного розвитку, його суть, складові 291
Сергій Загороднюк. Соціально-психологічні аспекти управлінського спілкування в державній службі 297
Лідія Семенова. Європейський досвід підготовки викладачів до управління навчанням державних службовців 304
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 309
Любов Гулак. Поняття місцевого самоврядування України, його основні риси як політико-правового інституту 309
Ігор Козюра. Концептуальні засади системи "нового регіоналізму” 317
Наталія Калінюк. Бюджетна децентралізація в країнах з перехідною економікою 322
Сергій Недашківський. Система місцевого самоврядування за досвідом Західної Європи 328
ПОЛІТОЛОГІЯ І ПРАВО 340
Олександр Бейко. Публічні консультації як механізм створення громадської підтримки діям уряду 340
Василь Борденюк. Співвідношення органів державної влади та органів місцевого самоврядування 347
Галина Лаврик. Заснування та перші роки існування системи спеціальних державних органів з реалізації законодавства про релігійні культи в Радянській Україні 363
Володимир Осадчук. Еліта і проблеми формування демократичних засад у процесі державотворення України 376
Василь Тимиуник. Ідеологічний диктат як метод державного управління (1953-1964 pp.) 382
Валерія Токовенко. Політичне керівництво та державне управління: ключові поняття та концептуальна схема дослідження 396
Лариса Снісаренко. До питання про поняття корпоративних прав у законодавстві України 405
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 413
Юлія Довгопола. Деякі аспекти організації інформаційного забезпечення управлінської діяльності 413
ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗРОБКИ. ПРОЕКТИ 421
Ярослава Ільченко. Поняття та зміст права комунальної власності 421
Олена Козієвська. Проблема формування індивідуального стилю мовлення державних службовців 429
Алла Леонова. Організаційно-правові механізми регулювання етнокультурних відносин в Україні 438
Олена Малиновська. Управління міграціями: деякі висновки з європейського досвіду 446
Надія Тиндик. Вдосконалення державного управління імміграційними процесами 453
Тетяна Сенюшкіна. Соціально-психологічні детермінанти розвитку етнічних конфліктів 460
Костянтин Пишняк. Роль податкової системи в німецькому "економічному диві 468
Віталій Ярощук. Регіони в Європейському Союзі 475

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net