Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность 2001

Источник № 1972:

Интеллектуальная собственность


Cодержание источника:
Стр.
Інтелектуальна власність
Лисенко О. Свято Всесвітнього Дня інтелектуальної власності 4
Філіпенко А. Охорона інтелектуальної власності в Україні - справа державна 8
Промислова власність
Тимофієнко Л., Ліннік Л. Правова охорона комп'ютерних технологій 12
Патентна експертиза
Шенкаренко М. Показники діяльності у сфері промислової власності: підсумки 2000 року 19
Практика Апеляційної ради
Макаришева Т., Салфетник Т. Що охороняється: теорія чи об'єкт? 27
Економіка інтелектуальної власності
Долга В., Стогній €. Оцінка вартості прав на фірмові найменування і знаки для товарів та послуг 29
Міжнародний досвід
Дахно І. Бесіди про охорону інтелектуальної власності в США. 34
Патентна інформація
Рябець А. Сторінками журналу "World Patent Information” 40
Точка зору
Комаров В., Задорожній О. Право держави на інтелектуальну власність в Україні - quo vadis? 44
Фахівці консультують
Питання-відповіді . (консультуєХалаїм О.) 49
Інформаційні повідомлення
Програма Консультативної групи Економічної Комісії ООН в Україні (інф. Щербакове'! О.) 51
Загальні збори Національної академії наук України (Інф. Лало В.) 51
Презентація Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності (інф. Абдуліної І.) 52
Нове видання у сфері інтелектуальної власності (інф. Прахова Б.) 54
Це цікаво
Мікульонок І. Галілео Галілей та авторське право 56
Нормативні акти
Указ Президента України "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні" 58
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності"!'" 59
Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" 60
Положення про порядок виробництва, зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм 65
Положення про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок 68
Положення про порядок зберігання та перевезення територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм 69

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net