Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность 2001

Источник № 1975:

Интеллектуальная собственность


Cодержание источника:
Стр.
Інтелектуальна власність
Жаров В, Шевелева Т Шлях до Світової організації торгівлі: чи готова Україна виконувати зобов'язання у сфері охорони інтелектуальної власності?
Промислова власність
Редько В., Пічкур О. Захист прав селекціонерів і національних інтересів України!? Міф чи реальність? 6
Андрощук Г. Знаки для товарів і послуг: деякі аспекти термінології та застосування законодавства 15
Патентна експертиза
Кравченко О. Новий порядок формальної експертизи на винаходи і корисні моделі 20
Авторське право та суміжні права
Дроб'язко В. Супутникове мовлення та авторське право 24
Міжнародний досвід
Гавриленко О. Патентна система в США: нове законодавство і практика. 29
Точка зору
Ілля В. Українська мова як засіб творчого становлення в науці та техніці 35
Фахівці консультують
Питання-відповіді (консультує Кваша О.) 39
Підготовка кадрів
Будянський В. Досвід викладання права інтелектуальної власності студентам-правознавцям 40
Запрошуємо до обговорення
Валєєв Р.. Коган О., Олексієнко М., Панченко А., Пятаченко Д. Додаткові заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні 45
Інформаційні повідомлення
Міжнародний науково-практичний Регіональний семінар по захисту географічних зазначень у країнах СНД (інф. редакції журналу "Інтелектуальна власність") 48
Проблеми охорони винаходів та інших об'єктів промислової власності в Україні (інф. Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАМ України). 48
Візит експертів Консультативної групи ЕКЄ ООН до Києва (інф. Абдуліної І.) 51
Створення цивілізованого ринку інтелектуальної власності (інф. Бельдія М.) 53
Програма TACIS "Інтелектуальна власність" в Україні завершується. Що зроблено? (інф. Сільченкової О.) 54
Семінар ВОІВ по Мадридській системі міжнародної реєстрації знаків (інф. Грицків Н.) 55
Міжнародна конференція "Інтелектуальна власність, Інтернет, Електронна торгівля та Традиційні знання" (інф. Макаришевої Т.) 57
Депонування біологічних об'єктів для патентної процедури (інф. Совгирі С.) 58
Договір про патентні закони (інф. Гнатуш ф.) 60
Зміна назви та адреси Національного інституту біонауки і людських технологій (NIBH) (інф. Грицків Н.) 61
Це цікаво
Мікульонок І. Декілька фактів з життя великого хіміка 62
Нормативні акти
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" 64
Інформаційне повідомлення щодо набрання чинності Постановою № 543 81

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net