Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность 2001

Источник № 1976:

Интеллектуальная собственность


Cодержание источника:
Стр.
Інтелектуальна власність
Професійне свято винахідників України (інф. Абдуліної І.) 4
Редько В., Добриніна Г. П'ята Міжнародна науково-практична конференція з проблем інтелектуальної власності 11
Промислова власність
Кириченко І. Деякі аспекти патентного захисту лікарських засобів 17
Авторське право та суміжні права
Глухівський Л. Новий об'єкт суміжних прав в українському законодавстві: відеограма 25
Бондаренко С. Захист авторського права і суміжних прав у національному законодавстві 28
Економіка інтелектуальної власності
Гірний Ю. Страхування об'єктів інтелектуальної власності 32
Божок Г. Оцінка об'єктів інтелектуальної власності як фактор, регулювання ринку 35
Інновації та ринок
Ушаков В. Інтелектуальна власність для малих та середніх підприємств: політика ВОІВ 39
Лисенко О. Квантова медицина – винахід нового тисячоліття 44
Міжнародний досвід
Дахно І. Бесіди про охорону інтелектуальної власності в США 48
Підготовка кадрів
Косіюк М. Прогресивна технологія формування творчого потенціалу інженерного мислення 51
Точка зору
Мітрахович М. Про охорону об'єктів промислової власності воєнного призначення 56
Фахівці консультують
Питання-відповіді (консультують ТаргонськийС., Халаїм Н.) 60
Інформаційні повідомлення
Свято випускників в Інституті інтелектуальної власності і права (інф. Абдуліної І.) 64
Стратегічні важелі ефективного державного управління (інф. Сільченкової О.) 65
Міжнародна науково-практична конференція в Криму (інф. Рябиці В.) 65
Засідання Консультативної Ради ДП УААСП (інф. Лисенка О.) 66
Міжнародний семінар "Митне оформлення та оцінка інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки" (інф. Сільченкової О.) 67
Патентні повірені за "круглим столом" (інф. Кураєвої Н.) 67
Кримінальний кодекс України про захист інтелектуальної власності (інф. Сільченкової О.) 68
Рослини України потребують правового захисту (інф. Єрохіна А.) 69
"Права на об'єкти інтелектуальної власності — гарантія захисту при просуванні товарів на ринок (інф. Сільченкової О.) 70
Спільне засідання Президії НАН України та Колегії Міністерства освіти і науки України (підсумкові матеріали) (інф. Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України) 70
Це цікаво
Яценко М.. Яценко Т. Винайти велосипед? 79
Нормативні акти
Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію- кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого зазначення походження товару. 82

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net