Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность 2001

Источник № 1977:

Интеллектуальная собственность


Cодержание источника:
Стр.
Інтелектуальна власність
Ідріс К. Вступне слово на засіданнях Асамблей держав-членів ВОІВ (м. Женева, 24 вересня 2001 р.)
Абдуліна І. Новий крок на шляху приєднання України до Європейського Союзу 7
Петрова Т. Роль митниці у боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності на кордоні 10
Промислова власність
Пономарьов М. Судовий захист знаків за Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків - правові підстави 13
Авторське право та суміжні права
Бондаренко С, Коротаєва Ю. Правомірне використання об'єктів авторського права 15
Патентна інформація
Іваненко П. Створення спеціалізованої бази даних винаходів в Україні 21
Інновації та ринок
Курзіна С. Аспекти формування інноваційної інфраструктури в Україні 26
Міжнародний досвід
Лапшов Ю., Шенкаренко М., Гончаренко М. Аналіз діяльності патентних відомств найбільш розвинених країн в умовах глобалізації економіки
А'ндрощук Г., Работягова Л. Інститут корисної моДелі у патентному праві ЄС 37
Підготовка кадрів
Грицьків Н. Співпраця Всесвітньої Академії ВОІВ з Держдепартаментом у підготовці фахівців 41
Точка зору
Бельдій М., Лященко С. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку інтелектуальної власності в Україні 44
Крижанівський О. Обов'язок держави - захистити ефективного власника прав на ОІВ 49
Фахівці консультують
Питання-відповіді (консультують Пономарьов М., Халаїм О.) 56
Інформаційні повідомлення
Обговорення доповіді голови Держдепартаменту на Колегії МОН України (інф. Лало В.) 59
Інтелектуальна власність у центрі уваги аналітичного центру (інф. Абдуліної І.) 61
Готується проект міжвідомчої державної науково-технічної програми (інф. Сільченкової О.) 62
Товарний знак - «щит і меч» сучасних підприємців (інф. Лисенка О.) 63
Посвячення в студенти Інституту інтелектуальної власності і права (інф. Лисенка О.) 64
«День відкритих дверей» (інф. Сільченкової О.) 64
Тимчасовий порядок надання послуг Державним підприємством «Український інститут промислової власності» 65
План проведення семінарів на 2002 рік філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» 68
Це цікаво
Ілля В. Рентген чи Пулюй? 69
Нормативні акти
Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення” 71
Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої інтелектуальної-власності про виконання і фонограми» 75
Закон України «Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право» 81

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net