Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность 2001

Источник № 1978:

Интеллектуальная собственность


Cодержание источника:
Стр.
Інтелектуальна власність
Паладій М. Реалізація програми інтеграції України до ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності
Промислова власність
Красовська А. Розвиток патентної системи в Україні 7
Бованенко Т. Як отримати патент на промисловий зразок в Україні? 9
Авторське право та суміжні права
Глухівський Л. Деякі новації у авторському праві і суміжних правах 13
Бондаренко С, Таргонський С, Коротаєва Ю. Митниця «дає добро»? 15
Інновації та ринок
Черевко В. Про розвиток інноваційної діяльності в Україні 20
Єгорова Т. Проблеми комерціалізації науково-технічних розробок 23
Міжнародний досвід
Кожарська І. Міжнародна практика охорони прав на географічні зазначення походження товарів 26
Підготовка кадрів
Мікульонок І. Викладання основ інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах 32
Фахівці консультують
Питання-відповіді (консультують Єрмілова І., Штурнєва Н.) 34
Інформаційні повідомлення
«Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до COT» (інф. Абдуліної І.) 37
В Україні починає діяти моніторінг ефіру телерадіокомпаній (інф. Лисенка О.) 38
«Захист інтелектуальної власності: стан, проблеми та шляхи вирішення» (інф. Сільченкової О.) 38
Це цікаво
Головач П. Піски, що співають 40
Нормативні зкти
Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі (додатки 1, 2) 43
Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи (додатки 1, 2, 3, 4) 47
Зміст журналів «Інтелектуальна власність» за 2001 рік 54

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net