Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Человек и политика
Человек и политика 2001

Источник № 1986:

Человек и политика


Cодержание источника:
Стр.
Політичні інститути
Олексій Кордун. Повноваження спеціалізованих органів конституційного контролю: світовий досвід і Україна
Минуле і сучасність
Олександр Бойко. Народний Рух України: від виникнення ідеї масової опозиційної організації до створення її програми 26
Світові обрії
Володимир Іусаков. Зовнішньополітичні альтернативи незалежного Казахстану: витоки інтеграційних устремлінь 35
Теорія політики
Олег Долженков. Чи є пострадянські країни перехідними суспільствами? 43 Володимир Аарцев. Основні компоненти структури суспільства: струк-турофіксуюча складова 51
Проблеми безпеки
Володимир Смолянюк. Трансформація військової сфери Російської Федерації: кількість, якість, спрямованість 76
Ярослав Варивода. Масова свідомість як об'єкт національної безпеки 88
Дипломатичний протокол
Інна Новак, Ірина Чепелкж, Марія Євінтова. Етикет державного прапора 97
Політичні технології
Леся Левченко. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації 103
Грані проблеми
Ігор Немчинов. Релігійно-філософський вимір «руської ідеї» (Ф. Досто-євський, В. Соловйов, Є. Трубецькой) 109
Наталія Мозгова, Володимир Дорошкевич, Григорій Волинка. Дещо про часапростір духовності Київської духовної академії 125
Валерій Корнієнко. Політичний ідеал як проблема вибору 139
Постаті
Іван Фе досів. Реквієм. Пам'яті Олександра Ємця: Людини, Патріота, Державного мужа 151
Критика та бібліографія
Вадим Мадіссон. Нова книга з актуальної проблеми: Україна і європейський процес 156
Книжкова полиця 158
Наші автори 163

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net