Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Человек и политика
Человек и политика 2001

Источник № 1988:

Человек и политика


Cодержание источника:
Стр.
Аналіз і прогноз
Артем Віденко. Постмодерні міфи сучасної України 3
Етнополітика
Віктор Котигоренко. Вплив зовнішніх чинників на етнополітичну ситуацію в Україні
Політичні інститути
Марія Кармазіна. Партогенез в Україні: бажання демократизації? 29
Минуле і сучасність
Олександр Бойко. Еволюція суспільних поглядів та процесів: від ідеї оновленого Союзу до проголошення незалежності України (січень -серпень 1991 р.) 37
Сергій Адамович. Зв'язки Союзу визволення України зі слов'янськими народами 49
Україна і світ
Вікторія Бушкова. Основні культурні відмінності в професійній діяльності українців та американців 58
Світові обрії
Володимир Гусаков. Сучасна середньоазіатська політична доктрина (на прикладі Узбекистану) 63
Владлен Макух. Проблема статусу Сеути і Мелільї у контексті марокка-но-іспанських відносин 71
Теорія політики
Юрій Левенець. Історичний екскурс у проблему народного суверенітету 79 Ігор Поліщук. Політичні знання та політичні інтереси громадян у контексті виборчого процесу (вітчизняний та іноземний досвід) 87
Світлана Брехаря. Детермінанта політичного процесу: суб'єктивний фактор чи об'єктивна необхідність? (історіографічний аналіз) 97
Філософія політики
Юлія Руденко. Політична свідомість: визначення та актуальність дослідження в контексті розвитку вітчизняної політичної науки 107
Політична культура
Вікторія Звірковська. Парламентська культура в Україні: чинники, рівень і тенденції розвитку 115
Соціальна психологія
Максим Аепський. Насильство як деформація соціальної перспективи 128
Ідеологія і політика
Віталій Заблоцький. Базисна тріада метаідеології: ліберальна складова 140
Критика та бібліографія
Володимир Шевченко. Пам'ятні уроки історії 149
Володимир Горбатенко, Ростислав Павленко. Системний аналіз становлення соціальної держави в Україні: перша спроба
Хроніка та інформація Олександр Сергієнко. Проблеми перехідної економіки
Напівжартома про серйозне
Володимир Фесенко. Закон України «Про статус та діяльність олігархів в Україні» (проект) 150
Наші автори 163

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net