Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Человек и политика
Человек и политика 2001

Источник № 1989:

Человек и политика


Cодержание источника:
Стр.
Минуле і сучасність
Лесь Танюк. Етичні колізії на звуженій сцені (з уроків Розстріляного Відродження)
Олександр Бойко. Еволюція суспільних поглядів та процесів: від ідеї оновленого Союзу до проголошення незалежності України (січень – серпень 1991 р.)
Україна і світ
Віталій Моцок. Вплив політики західних країн на розвиток українсько-польських взаємовідносин у 90-х роках XX ст. 26
Світові обрії
Андрій Мартинов. Спільна зовнішня та оборонна політика Європейського Союзу: проблеми формування та перспективи реалізації (90-ті роки XX століття) 35
Геополітика
Максиміліан Шепелев. Проблеми геоекономічної безпеки в контексті процесів глобалізації 49
Теорія політики
Віталій Кривошеїн. Політичне світосприйняття: спроба побудови елементарної системи 58
Володимир Ларцев. Особистість у структурі суспільства: як досягти взає-мовідповідності? 73
Нація і держава
Петро Кузик. Нація у контексті сучасних наукових досліджень: спроба методологічного розв'язання проблеми 86
Історія політичної думки
Віктор Петрінко. «Політика» Арістотеля та розвиток політичної думки італійського Відродження 96
Правова держава
Марія Давидова. Конституціоналізм як гарантія забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні 105
Соціальна держава
Олег Горенко. Боротьба з безробіттям і перспективи європейської інтеграції 123
Алла Сіленко. Політичні чинники формування держави загального добробуту 136
Світлана Бульбенюк. Держава «загального добробуту» і цінності постін-дустріального суспільства 144
Партії в Україні
Аариса Дунаева. Тенденції та перспективи модернізації партійно-політичної сфери і утвердження партійної системи в Україні 148

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net