Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Человек и политика
Человек и политика 2001

Источник № 1990:

Человек и политика


Cодержание источника:
Стр.
Етнополітика
Олена Кривицька. Толерантність чи конфронтація: вектори етноконф-ліктного потенціалу України 3
Світові обрії
Тетяна Татаренко. Територіальні автономії в Іспанії як модель децентралізації держави 20
Володимир Гусаков. Десятирічний досвід незалежності Киргизстану 2
Минуле і сучасність
Олександр Бойко. 1991 p.: стартові умови та потенційні можливості розгортання державотворчого процесу в Україні 34
Микола Геник. Проблема участі українських підрозділів у придушенні Варшавського повстання: розвінчання міфу 49
Теорія політики Інна Стулова. Принципи економічного підходу до вивчення політики 58
Грані проблеми
Олег Гуцуляк. Європейські «нові праві»: «метаполітика» через «деміургію» 64
історія філософії
Максим Дойчик. Проблеми моралі в українській філософії доби Відродження XVI - початку XVII ст. 75
Ярослав Гнатюк. Українська філософська класика і релігійно-філософський ренесанс в російській культурі «срібного віку» 82
Історія політичної думки
Віктор Зінченко. Онтологічні засади неомарксистської концепції суспільного розвитку 91
Філософія історії
Роман Пятківський. Проблема суб'єкта історичного процесу у філософії Івана Франка 106
Володимир Будз. Проблема визначення законів і закономірностей історичного процесу в філософсько-історичній концепції Михайла Грушев-ського 114
Ідеологія і політика
Вікторія Іуренко. Філософія ненасильства в контексті проблем націоналізму
Михайло Семененко. Сила політики - у політиці ненасильства 129
Володимир Єшкілєв. Політично-культурна дихотомія України: постмо-дерністичний аспект
Соціальна держава
Алла Сіленко. Основні теоретико-методологічні підходи зарубіжної і вітчизняної політичної науки до визначення і сутності понять «держава загального добробуту» і «соціальна держава»
Критика та бібліографія
Юрій Соломатін. Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією 155
Книжкова полиия 159
Наші автори 163

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net