Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Человек и политика
Человек и политика 2003

Источник № 1993:

Человек и политика


Cодержание источника:
Стр.
Філософія політики!
Анатолій Толстоухов. Самоорганізація суспільства і влада: екологічний аспект 3
Етнополітика
Віктор Котигоренко. Тенденції в етнічній та етномовній динаміці населення України у 1959—2001 pp. (за матеріалами переписів) 12
Олександр Антонюк. Історичні основи етнополітики в Україні 25
Україна і світ
Анатолій Тамм. Відносини України з ОБОЄ: нові реалії 32
Володимир Кушніренко. Ша'ріатська концепція реформування державної системи в ісламських країнах 37
Минуле і сучасність
Олександр Бойко. Політичне протистояння офіційної влади та опозиції в Україні: основні прояви, характерні риси та особливості (літо 1989 р. — лютий 1990 р.) 48
Ігор Поліщук. Демократичні традиції в Україні 63
Марія Мілова. Співвідношення внутрішніх та зовнішніх факторів у політичних процесах у Болгарії на зламі 80-х — 90-х pp. XX ст. 70
Теорія політики
Олена Новакова. Методологічні аспекти дослідження сучасного суспільно-політичного розвитку 78
Глобалізация
В'ячеслав Калиновський. Шляхи посилення демократичних засад процесу глобалізації 89
Релігія в сучасному світі
Надія Дудар. Детермінанти сучасного стану релігійності 93
Ідеологія і політика
Сергій Остюченко. Конвергенція соціал-демократичної і ліберальної ідеологій під впливом глобалізації й індивідуалізації 111
Проблеми безпеки
Олександр Авраменко. Про що мовчить воєнна доктрина України? Міжнародне співробітництво Збройних Сил України як нормативно-правова проблема 118
Ігор Корж. Проблема регулювання військово-службових відносин у процесі професіоналізації Збройних Сил України: правовиий аспект 124
Місцеве самоврядування
Дмитро Ткач. Місцеві органи самоврядування в Угорській Республіці: вибори, функціонування, фінансування (досвід поспоталітарної доби) 135

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net