Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Человек и политика
Человек и политика 2003

Источник № 1994:

Человек и политика


Cодержание источника:
Стр.
Етнополітика
Всеволол Наулко. Євреї у контексті сучасних етнічних процесів в Україні
Політичні інститути
Віктор Голимев. Парламентські об'єднання: досвід демократичних країн Заходу та України 13
Світові обрії
Олександр Лозовицький. США — Франція — Європа: стратегічне партнерство і конкурентна боротьба в контексті системних суперечностей атлантизму 20
Катерина Корольова. Ідеологічні чинники розвитку механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у Китайській Народній Республіці
Минуле і сучасність
Олександр Бойко. Політичне протистояння офіційної влади та опозиції в Україні: основні прояви, характерні риси та особливості (літо 1989 р. — лютий 1990 р.) (Закінчення) 35
Сергій Варгатюк. Проблеми міжнародних відносин України крізь призму поглядів вітчизняних політиків і дипломатів кінця першої чверті XX ст 48
Володимир Головченко. В обороні національно-державних інтересів України (міжнародна діяльність УСДРП в еміграції у 20-і pp. XX ст.) 60
Марія Мі лова. Болгарський тоталітаризм: витоки становлення (роль радянського фактора у становленні соціалізму в Болгарії) 72
Геополітика
Максииіяіан Шепелев. Конфлікт мондіалізму і геополітизму: ідеологічні орієнтири нового глобального світу 83
Микола Шевченко. Модель світу початку XXI століття: філософський аналіз 90
Теорія політики
Ірина Прокопчук. Поняття і типологія демократії 97
Ігор Кирилюк. Феномен політичного центризму: до сутності явища та специфіки прояву в українській політиці 106
Дипломатичний протокол
Іина Новак. Дотримання протокольних норм використання державної символіки в Україні 115
Релігія у сучасному світі
Віра Бурдяк. Проблеми трансформаційного переходу в Болгарії: духовна спадщина та сучасні реалії 119
Надія Дудар. Детермінанти сучасного стану релігійності (Закінчення) 130
Місцеве самоврядування
Ростислав Балабан. Політичні партії та місцеве самоврядування 136
Регіональна політика
Олена Яцунська. Миколаївська міська рада: порівняльний аналіз виборчих кампаній 1994,1998, 2002 pp 145
Постаті
Віктор Гадяцький. Дисидент Сковорода і конформіст Каструля 151
Книжкова полиця 156

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net