Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Человек и политика
Человек и политика 2003

Источник № 1995:

Человек и политика


Cодержание источника:
Стр.
Держава і суспільство
Микола Василенко. Управління соціально-економічними процесами: нові виміри в розвитку українського суспільства
Руслан Павленко. Аналітичне забезпечення суспільних змін в Україні 11
Світові обрії
Олена Ковальова. Зближення позицій сторін на переговорах про вступ до Європейського Союзу: досвід сучасного етапу розширення 18
Володимир Гусаков. Політико-економічні умови і практичні перспективи розбудови трансконтинентальних транспортних коридорів у південному регіоні СНД 28
Павло Варбанець. Політичний іслам у Туреччині: між фантомом і реальністю 35
Громадянське суспільство
Вікторія Лола. Проблеми формування громадянина України 40
Володимир Будз. Власність і свобода як цінності та чинники гуманізму 51
Політичні технології
Лариса Кочубей. Виборчі технології як механізм досягнення політичного результату 56
Геополітика
Єлизавета Марцун. Майбутній світоустрій очима китайських політологів 63
Глобалізація
Марія Кармазіна. Глобалізація: місце і роль суб'єктів та об'єктів процесу 73
Максиміліан Шепелев. Мондіалізація як політико-управлінський вимір глобалізації до питання про предмет світознавства 82
Євген Ніколасв. Циклічна динаміка світового розвитку: минуле, сучасність, майбутнє 92
Ідеологія і політика
Віктор Зінченко. Стратегія просвітництва в епоху ідеологій 104
Місцеве самоврядування
Остап Семерак, Олег Паракуда. Роль Бюджетного кодексу у реформуванні місцевого самоврядування України 117
Проблеми безпеки
Володимир Мандрагеля. Вплив «слабкості» держав на трансформацію «операцій з підтримання миру» в сучасному світі 128
Політична культура
Сергій Говоруха. Теоретико-методологічні засади вивчення феномену політичної культури: у пошуках холістичного підходу 135
Дискусії
Віктор Гадяцький. Конференції-читання як форма псевдонаукової комунікації в неототалітарних корпораціях 142
Критика та бібліографія
Леонід Шкляр. Геополітичний вимір сучасної України: теоретичний та прикладний контексти 145
В'ячеслав Малярчук. Політологічне дослідження процесу зближення України з Європейським Союзом 147
Книжкова полиця 151

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net