Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2000

Источник № 2018:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Володимир Сухонос
Здійснення державної влади в умовах демократичного, авторитарного і тоталітарного режиму (політичний і економічний аспекти)
Владимир Будянский
Инновационная деятельность и проблемы совершенствования ее правового регулирования 7
Юрій Журик
Поняття і види недобросовісних дій у конкуренції 10
Петр Гуйван
Особенности сделок электроснабжения и их место в системе договоров 13
Павло Кулинич
Науково-практичний коментар до указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 03.12.99р. 17
Юрий Смирницкий
Слово в защиту эмитента м неэмщгенго'в акций, а также акционеров (окончание) 27
В'ячеслав Назаренко
Використання договору комісії у зовнішньоекономічній діяльності 31
Павло Сосновський, Віктор Ребицький
Права споживача — одне з найголовніших прав людини 35
МЕЖДУНАРОДНОЕ право
Віктор Богун
Міжнародне право з питань розрахунків за експортно-імпортними операціями та перспективи розвитку національного законодавства у цій сфері 37
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Юрій Сухов
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: конкуренція кримінально-правових норм, кваліфікація за сукупністю злочинів 43
ЭКОНОМИКА
Анатолій Жигірь
Вплив мотиваційних моделей на формування механізму заробітної плати 51
Василь Фурман
Основні напрями підвищення ефективності участі комерційних банків у процесах корпоративного управління підприємствами 54
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Надежда Горицкая
Налоговые проблемы использования автотранспорта и пути их решения (продолжение) 57
Володимир Кравчук
Правові наслідки смерті (реорганізації) учасника господарського товариства 64
В'ячеслав Биковець
Україна — Канада: нові шляхи економічного співробітництва 68
РЕРЗИЯ
Синякевич, Г. Шевченко
Висунуто на здобуття Державної премії України 69
НОВОЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Обзор нормативно-правовых актов по вопросам предпринимательства ихозяйсл официально опубликованных с 16 декабря 1999r.no 15 января 2000г. Подготовил И. Любецкий 70

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net