Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2000

Источник № 2019:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Микола Хавропюк
Моніторинг носіїв юридичної наукової інформації в контексті розвитку юридичної науки
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО
Елена Кибенко
Оффшорные компании: преимущества или проблемы? 11
Юрій Журик
Деякі питання правового статусу Антимонопольного комітету України 17
Сергій Кисіль
Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов'язань 21
Ніно Пацурія
Правовий режим майна страховиків 27
Сергій Артеменко
Деякі аспекти емісії акцій під час організації та реорганізації відкритих акціонерних товариств
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Валентина Васильєва
Особливості регулювання консигнаційних відносин 33
АРШРАШН ПРОЦЕСС
Вадим Беляневич
Деякі особливості розгляду арбітражними судами справ про визнання недійсними актів податкових органів 36
Надежда Кычкина
К вопросу о форме и содержании арбитражного соглашения во внешнеэкономических контрактах 40
МЕІДУНАРОРЕ ЩВІ
Дмитрий Демичев
Иностранное представительство в республике Беларусь 44
Олександр Дудоров, Ігор Пшеничний
Звільнення від фінансових санкцій у податковому законодавстві і добровільна відмова від доведення податкового злочину до кінця в кримінальному законодавстві 47
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Дмитро Лук'янець
Юридичні особи як суб'єкти адміністративної відповідальності 52
Микола Катеринчук
Правове регулювання обмежувальних заходів щодо імміграції до США 57
ПРНРОРЕСУРСНОЕ ПРАВО
Олена Плотнікова
Поняття геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин 62
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Олександр Старцев 65
РЕЦЕНЗИЯ
Лариса Снісаренко
Вийшов у світ навчальний посібник «Інвестиційне право» 68
ЮРИСТУ В КАРТОТЕКУ 69 НОВОЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ЄАКОНОДАТЕАЬСТВЕ
Обзор нормативно-правовых актов по вопросам предпринимательства и хозяйства, официально опубликованных с 16 февраля по 15 марта 2000г. Подготовил И. Любецкий 70

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net