Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2000

Источник № 2021:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Инна Спасибо-Фатеева
Обеспечение и защита интересов кредиторов и акционеров в процессе санации 3
Игорь Петрик
TRIPS и директивы ЕС: право на прозрачную информацию об эмитентах в Украине 8
Сергій Кисіль
Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов'язань 12
Віктор Богун
До питання систематизації законодавства України про розрахунки за зовнішньоекономічними операціями 16
Вадим Беляневич
Проблеми забезпечення позову у справах про визнання недійсними актів податкових органів (за матеріалами арбітражної судової практики) 21
Исай Красько
О договоре экспедиции 24
Людмила Ермолина
Организация договорных отношений туроператора и турагентства 26
Ірина Жилінкова
Права та обов'язки батьків щодо управління майном неповнолітніх 31
Наталія Коробцова
Цивільно-правова охорона банківської таємниці 34
Ольга Абрамова
Понятие жилья и его правовое значение 37
Николай Орлов
Устойчивое развитие и правовая охрана окружающей среды 42
Виктор Жушман
Аграрная реформа в Украине: правовые проблемы 47
Анатолій Берлач
Організаційно-правові проблеми забезпечення державного земельного кадастру України 50
Оксана Дуюнова
Працюючі власники: деякі проблеми правового регулювання 52
Роман Кулинич
Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників 56
Віктор Костюк
Тлумачення норм права і значення актів органів судової влади для трудового права 60
Юрій Зубов
Щодо проблеми визначення поняття організованої злочинності 63
Юрій Петруня, Світлана Крук
Чинники змін конкурентних умов у підприємницькій діяльності 68
Костянтин Мальчиков
Правове регулювання інноваційної діяльності 72
Олександр Старцев 74

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net