Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2000

Источник № 2022:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Олександр Северин
Посередницькі операції здійснюються без обмежень 3
Инна Спасибо-Фатеева
Государственная регистрация в сфере имущественного оборота 5
Сергій Кисіль
Проблемні аспекти лізингових угод 9
Юрій Журик
Порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України 14
Николай Руденко
Доказательная деятельность прокурора в арбитражном процессе 18
Володимир Кравчук
Право на створення (заснування) юридичної особи 22
Людмила Рябко
Ипотечный кредит как особый вид экономических отношений 25
Ольга Абрамова
Жилье: товар с особым характером 29
Наталія Коробцова
Цивільно-правова охорона адвокатської таємниці 32
Людмила Ермолина
Правовые аспекты законодательного регулирования договорных правоотношений по предоставлению туристских услуг потребителям
Олександр Дудоров
Теоретичні питання звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів у зв'язку із закінченням термінів давності 39
Олена Плотникова
Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 45
Николай Орлов
Предпосылки правовой охраны окружающей среды 49
Павло Кулинич
Реструктуризація сільськогосподарських підприємств: порівняльна характеристика законодавств України і Молдови 53
Наталія Ільницька
Особливості оренди земель сільськогосподарського призначення: проблеми вдосконалення їх правового регулювання 61
Пилип Пилипенко
Деякі термінологічні аспекти понятійного апарату сучасного трудового права України 64
Владимир Жернаков
Запрет необоснованного отказа в приеме на работу как гарантия реализации права на труд 68
Сергій Омельченко
Етапи розвитку корупції як негативного суспільного явища 72
Юрий Дайновский
Как работать с банком приемов бизнеса и наращивать его 74

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net