Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2000

Источник № 2024:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Елена Кибенко
Краткий очерк из истории развития английского корпоративного права 3
Инна Гончарова
Некоторые проблемы деятельности закрытых акционерных обществ 8
Олег Подцерковный
Об увязывании интересов кредиторов и должников в перспективном законодательстве 10
Олена Чабан
До питання про поняття «інвестор» 16
И. Килимник
Договор франчайзинга: анализ содержания 21
Валерия Кулишенко
Правовое регулирование сравнительной рекламы 24
Ніно Пацурія
Правові підстави державного регулювання і державного нагляду за страховою діяльністю в Україні 27
Сергей Буга
Правовое регулирование перевозок в прямом смешанном сообщении 31
Елена Зельдина, Борис Сорокин
Особенности налогообложения в условиях специального режима хозяйствования Донецкой области 34
Геннадій Андрощук
Про юридичну дійсність у національному праві міжнародних договорів з охорони промислової власності 38
Юрій Пономаренко
До питання про можливість зворотної дії кримінального закону в часі при збільшенні мінімального розміру заробітної плати 41
Пилип Пилипенко
Про трудовий договір як юридичний факт і його сторони 45
Віктор Чернадчук
Щодо визначення поняття моральної шкоди в трудовому праві 48
Віталій Пересунько
Гарантії трудових прав працівника при переведенні, переміщенні, зміні істотних умов праці 51
Роман Майданик
Персональные пенсионные счета: механизм и проблемы доверительного управления пенсионными активами 56
Ольга Карпенко
Сучасний стан державної опіки над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківської опіки в Україні 62
Віталій Уркевич
До питання про локальні нормативні акти, що регулюють майнові відносини у сільськогосподарському кооперативі 65
Михайло Клапків, Яцек Лісовський
Польська практика надання страхових гарантій оплати митних і податкових платежів . 68
Татьяна Магалецкая
Формирование стратегии тарифообразования на международные автоперевозки 73
Алексей Мирошниченко
Методические подходы к оценке земельных участков 75
Валентин Корінєв
Особливості калькулювання витрат при формуванні цінової політики підприємства 78

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net