Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2000

Источник № 2027:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Оксана Вінник
Ключові поняття корпоративної конфліктології
Валерія Радзивілюк
Деякі судові процедури банкрутства (розпорядження майном боржника та санація): проблеми вдосконалення 7
Антонина Бобкова
Хозяйственная деятельность в сфере рекреации 10
Светлана Мельник
Злоупотребления монопольным положением на рынке 14
Олександр Северин
«Самозахист» підприємств з іноземними інвестиціями: правові підстави 17
Виталий Ляшенко, Александр Середюк
Залог в условиях развития рыночных отношений (окончание) 20
Віктор Богун
Вексель і його роль при розрахунках за експортно-імпортними операціями 24
Володимир Бобрик
Конституційні засади цивільно-правової охорони особистого життя фізичних осіб 29
Ірина Кучеренко
Правове положення колективних підприємств 32
Ярослав Іолкин
Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг: порівняльна характеристика 36
Лариса Нескороджена
Цивільний відповідач у кримінальному процесі: поняття, процедура притягнення до участі у справі 39
Віктор Щербина
Поняття охоронної функції трудового права 43
Галія Чанишева
Право на колективні переговори: міжнародні стандарти і законодавство України 46
Олена Сурілова
Правове регулювання екологічної безпеки в процесі видобутку і збагачення уранових руд 51
Андрей Орлов
История развития природоохранного законодательства Украины о курортно-рекреационных и лечебнооздоровительных территориях 55
Владимир Гордеев
О некоторых вопросах ответственности за нарушение водного законодательства 60
Світлана Хом'яченко
Правові форми здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 63
Олександр Мурашин
Локальні акти прямого народовладдя: зміст і функції 67
Юрій Зубов
Щодо зв'язку між організованою злочинністю та корупцією 70
Сергій Омельченко
Правовий нігілізм як загроза ефективності системи правових заходів щодо протидії корупції в Україні 74
Лариса Осипчук
Проблеми оптимізації бюджетного дефіциту та державного боргу 77
Володимир Лисюк
Економічний спад як чинник підприємницької діяльності 81
Сергій Василенко
Формування фінансово-правових засобів безпеки корпоративного ринку цінних паперів в Україні 85
Тамара Броварна
Економіко-правові аспекти впровадження контрактної системи найму працівників 90
Григорій У сотий
Кримінально-правовий компроміс як засіб боротьби з хабарництвом 93

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net