Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2001

Источник № 2029:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
Ірина Кучеренко
Підстави для ліквідації юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності
Наталія Корчак
Загальні положення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності 7
Лариса Крупа
К вопросу о юридическом содержании понятия специальный правовой режим 10
Анна Виноградова
Проблемы реализации гарантий для иностранных инвесторов в случае изменения законодательства Украины 14
Віктор Богун
Щодо пені за порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями 17
Олександр Окунєв
Дочірні підприємства в Україні проблеми та перспективи 22
Роман Майданик
Довірче управління цінними паперами поняття і проблеми правозастосування 25
Олег Первомайский
Перспективы развития коммунальной собственности в Украине 30
Людмила Петровская
Учреждения как субъекты гражданского права 34
Ольга Сергеева
Поняття та ознаки комерційної таємниці 36
Олександр Боярчук
Правові аспекти визначення змісту виконання деяких творів мистецтва 39
Андрей Сидоренко
Некоторые аспекты института риска случайной гибели или повреждения имущества хозяйственных обществ 43
Ольга Шаповалова
Інвентаризація забруднень - наслідків господарської діяльності міждержавний пієтет 46
Николай Орлов
Природоохранительное право и экологическая безопасность -основные юридические формы охраны окружающей среды 50
Владимир Гордеев
Об имущественной ответственности за нарушение водного законодательства 56
Игорь Померанский
Правовые проблемы водоснабжения в Украине 61
Лариса Брич, В'ячеслав Навроцький
Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею (закінчення) 68
Григорій Усатий
Боротьба з організованою злочинністю: нові шляхи 72
Василь Постульга
Розповсюдження порнографії: злочин чи реалізація свободи вираження поглядів? 75
Едуард Кісілюк
Спекуляція: кримінальне законодавство із боротьби з нею в період 1917-1921 рр. 78
Ірина Маркіна
Правове забезпечення організації управління в сучасних умовах 81
Анатолій Мазур
Нормативно-правові аспекти забезпечення управління регіональним розвитком 86
Вікторія Малиновська
Монополізм та його різновиди: правові засоби обмеження монополізму в економіці України 90
Юрій Ратушин
Дещо про ринкові відносини у перехідний період 93
Ірина Луценко
Шляхи удосконалення економічних взаємовідносин між учасниками логістичних систем 97
Александр Любчик
Об экономии природного газа в Украине 100
Андрій Рубан
«Ройял Датч/Шелл» - учасник світового та вітчизняного паливно-енергетичного ринку 103
Олександр Старцев
Відповіді на запитання читачів 107
Рецензія
Микола Мельник, Микола Хавронюк
Один із найкращих посібників з кримінального права України 110
Юристу в картотеку 112

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net