Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2001

Источник № 2030:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Олег Загнитко
Вопросы нормативного обеспечения детенизации экономики
Вікторія Малиновська
Захисне застереження як особлива умова зовнішньоекономічного контракту 7
Олег Федоров
Про придбання корпоративних прав українських підприємств іноземними суб'єктами господарської діяльності 10
Віктор Чернадчук, Тамара Чернадчук
До питання щодо оперативно-господарських санкцій 13
Олексій Бринцев
Господарська сутність правового спору Кваліфікуюча ознака чи данина минулому"? 16
Ольга Симсон
Существенные условия и классификация инвестиционных договоров 18
Ганна Корнієнко
Правові проблеми матеріально-технічного забезпечення селянських (фермерських) господарств в умовах ринкової економіки 22
Олександр Безух
Правові підстави застосування звичаїв при здійсненні захисту від недобросовісної конкуренції 24
Роман Павленко
Незаконне нарковиробництво шляхи запобігання та припинення 28
Світлана Фурса
Класифікація нотаріальних проваджень 32
Катерина Дударова
Наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договорів відчуження нерухомості 35
Ірина Кучеренко
Правовий статус товариства покупців 39
Оксана Кашинцева
Перспективи розвитку права телекомунікацій в Україні 42
Роман Майданик
Довірче управління цінними паперами механізм здійснення 44
Любов Григоровська
Шляхи вдосконалення законодавства, що регулює вексельний обіг в Україні 48
Ігор Якубівський
Структура договірних зв'язків при здійсненні фінансового лізингу 50
Людмила Ермолина
Качество туристского^родукта объективные и субъективные факторы 53
Ольга Карпенко
Законодавче забезпечення сімейних форм утримання та виховання Тетяна Іванівна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за законодавством України
Ольга Михно
Правовое положение фондов в Украинском законодательстве
Олег Первомайський
До питання про участь Автономної Республіки Крим у відносинах власності
Євген Фурса
Процедура визнання спадщини відумерлою
Игорь Померанский
Понятие и особенности водоснабжения
Николай Орлов
Проблемы систематизации экологического законодательства в сфере охраны окружающей среды
Лариса Бондаренко
Вопросы терминологии в законодательстве Украины о курортах
Анатолій Берлач, Тетяна Остапишина, Юрій Тараненко
Організаційно-правові проблеми діяльності суб'єктів державного фінансового контролю та напрями її вдосконалення
Олександр Дудоров
Законодавство Греції про податки та відповідальність за податкові правопорушення
Борис Поляков
Совершенствование форм финансового оздоровления должника в процедурах банкротства
Дарья Рева
О некоторых проблемах получения письменных доказательств по делам о налоговых правонарушениях
Тетяна Севастьянова
Малозначність діяння при порушенні підприємницької діяльності
Олена Рябчинська
Державне регулювання обігу продукції сексуального характеру: проблеми та шляхи їх розв'язання
Ірина Маркіна
Методологія взаємозв'язку науки та практики сучасного управління 97
Володимир Тімофєєв, Володимир Шамота
Реструктуризація підприємств: трудовий аспект 101
Лариса Яковенко
Пріоритети розвитку та державне регулювання реального сектора економіки України 105
Віталій Пількевич, Володимир Дунаєвський
Деякі питання компетенції органів приватизації щодо управління державним майном господарських товариств, створених в процесі приватизації 110
Юристу в картотеку 112

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net