Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2001

Источник № 2031:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Петро Дорошенко
Правовий статус органів, які здійснюють управління корпоративними правами
Оксана Вінник
Приватні та публічні інтереси, 'їх роль і відображення в господарському праві 6
Олег Подцерковный
Проблемы примирения сторон в арбитражном процессе 10
Ірина Кучеренко
Правове положення споживчих товариств 15
Олександр Северин
На захист принципу свободи зовнішньоекономічної діяльності 19
Борис Поляков
Совершенствование процессуального законодательства о банкротстве 22
Дмитрий Сумской
Правосубъектность акционера по континентальному праву 26
Александр Грановский
Процедура государственного контроля за экономической концентрацией в форме согласования учредительных документов объединений предприятий 30
Михаил Дутов
Правовое обеспечение развития электронной коммерции 33
Валерий Станиславский
Пробелы проекта нового Закона Украины «О лизинге» 36
Наталья Барбашова
К. проблеме правового обеспечения экологической безопасности в промышленности: на примере металлургической отрасли 40
Володимир Рубаник
Утвердження приватної' власності в Україні: окремі нотатки з приводу теоретичних і практичних підходів . 43
Світлана Фурса
Правові аспекти охорони спільної часткової власності в нотаріальному процесі 46
Володимир Марчинський
Перспективи участі та діяльності довірчих товариств у післяприватизаційнд^пцоуесахв Україні 50
Алексей Соловьев
К вопросу о критериях деления права собственности на частное
Віктор Чернадчук
Деякі аспекти відповідальності за моральну шкоду 56
Вікторія Малиновська
Поняття та місце захисного застереження у структурі зовнішньоекономічного контракту 60
Юрій Ратушин
Економічні основи організованих ринків інтелектуальної власності як напрямок комерціалізації' досліджень і розробок 64
Жанна Завальная
До питання про відповідальність автора за видавничим договором 68
Наталі» Павловська
Особливості відшкодування моральної шкоди при порушенні прав споживачів 71
Олександр Старцев
Посадова особа - державний службовець як суб'єкт юридичної відповідальності 73
Олександр Дудоров
Законодавство Греції про податки та відповідальність за податкові правопорушення (закінчення) 77
Олена Кузьменко
Інтеграція Рахункової' палати України до міжнародних інститутів вищого незалежного фінансового контролю 83
Роман Павленко
Основні форми і види незаконного нарковиробництва 86
Віталій Махінчук
Конституційні принципи кримінального права: проблема формування системи законодавчих гарантій адекватності покарання 90
Світлана Клименко, Олександр Клименко
Щодо поняття законного представника потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача та їх участі у кримінальному судочинстві 93
Сергій Трофімов
Визначення поняття «підозрюваний» та його статусу у кримінальному процесі України: окремі аспекти 95
Михайло Клапків
Підприємництво як об'єкт страхування 100
Надія Ткаченко
Застосування методів оцінки запасів 103
Анатолій Мазур
Організаційне реформування системи регіонального управління в перехідний період 105
Валерий Бондик
Банкротство предприятий и социально-экономические пробелы развития региона 109
Рецензія
Борис Прахов
Інтелектуальна власність в Україні 110

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net