Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2001

Источник № 2032:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Олександр Покрещук
Місце Торгового кодексу в правовій системі України
Дмитрий Демичев
Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон» (из опыта создания и функционирования СЭЗ в Республике Беларусь) 7
Оксана Вінник
Приватні та публічні інтереси, їх роль і відображення в господарському праві (закінчення, початок у № 4) 11
Светлана Лагодина
Информационная система управления имущественным коплексом региона' подходы к созданию 14
Евгений Коваль
Особенности правового статуса физического лица как субъекта предпринимательской деятельности 18
Олександр Северин
Заспокійливе для інвестора (щодо механізму повернення іноземних інвестицій та прибутків від інвестицій) 22
Алла Барабаш
Правове регулювання лізингу в банківській діяльності (проблемні питання) 25
Олена Готун
Вдосконалення системи ліцензування - крок до підтримки вітчизняних підприємств 28
Юрій Заіка
Спадкування домашнього майна
Олена Чабан
Форма інвестиційного договору (контракту) 33
Вікторія Малиновська
Проблеми використання форс-мажорного застереження у зовнішньоекономічному контракті 37
Вікторія Уланова
Про відповідальність за користування чужими коштами 41
В'ячеслав Бондар
Правове регулювання договору найму житла у державному та комунальному фонді соціального використання 45
Алексей Соловьев
К проблеме источников формирования имущества профсоюзов Украины: некоторые правовые аспекты 49
Олександр Боярчук
Права організацій телерадюмовлення на трансляцію, ретрансляцію та фіксацію на матеріальному носієві належних їм передач і програм 53
Володимир Мгщенко
Правове регулювання діяльності з похідними фінансовими інструментами (деривативами) 56
Олена Кузьменко
Державний примус та юридична відповідальність як гарантії виконання Державного бюджету України 60
Оксана Музика
Щодо поняття бюджету 64
Ганна Чанишева
Вплив Міжнародних трудових норм на розвиток Трудового права України (окремі питання) 67
Микола Боднарук
Суб'єкти правовідносин у сфері державного соціального страхування 71
Лилия Згурская
О некоторых аспектах управления переработкой отходов в Республике Беларусь 77
Василь Марків
Дещо про імунітет у Кримінальному процесі 79
Володимир Довбня
Правове регулювання фінансування потреб армії Української Народної Республіки за часів Директорії 83
Олександр Дудоров
Кримінально-правовий досвід Нової Зеландії у питанні протидії податковій злочинності 87
Олександр Козаченко
Кількісні і якісні параметри предмета наркотизму 91
Дмитро Байрактарь
Проблеми кримінальної відповідальності за порушення порядку реєстрації випуску цінних паперів 94
Вячеслав Белоконев
Современные проблемы воинских должностных преступлений 97
Едуард Кісілюк
Кримінальне законодавство доби Центральної Ради 101
Юрій Уманців, Галина Уманців
Фінансово-промислові групи у структурі сучасної економіки 104
Надія Ткаченко
Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування 109
Юристу в картотеку 112

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net