Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2001

Источник № 2033:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Олександр Шнипко
Сутність підприємницької діяльності та основні умови розвитку її в Україні
Ольга Кириленко
Місцеві бюджети України у 2001 році нові підходи
Петро Крайнев
Патентна експертиза як інструмент технічного прогресу
Михайло Клапків
До питання про страхування втраченої користі
Владислав Субботин, Евгений Коваль, Людмила Петрова, Ольга Южилевская
Экономико-правовые аспекты управления качеством трудовых ресурсов
Нина Саниахметова
Классификация норм предпринимательского права
Дмитрий Сумской
Право голоса и право на обжалование решении общего собрания акционеров по континентальному праву
Сергій Артеменко
Права акціонерів за законодавством України
Олександр Старцев
Реєстрація фізичної особи - суб єкта підприємницької діяльності в державних органах
Віктор Богун
Індивідуальний режим ліцензування і припинення експертне імпортних операцій як види спеціальних економічних санкцій
Роман Майданик
Довірче управління векселями практика застосування поняття та види 37
Игорь Померанский
Законодательство о водоснабжении 42
Наталія Безсмертна
Межі здійснення права приватної власності 47
Володимир Бірюков
Визначення поняття цінних паперів 50
Олександр Боярчук
Теоретичний підхід до тлумачення поняття суміжних прав 53
Максим Жушман
Судова юрисдикція при розгляді виборчих спорів 55
Володимир Жернаков, Дмитро Жоравович
Правове регулювання трудових відносин у представництвах іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні 58
Ганна Кортєнко
Правові проблеми фінансового забезпечення фермерства в умовах ринку 61
Андрей Орлов
Совершенствование правового режима курортно-рекреационных и лечебно-оздоровительных территорий 65
Віталій Пількевич
Деякі питання щодо компетенції центральних органів виконавчої влади з управління державним майном та орендними відносинами 70
Алла Токар
Адміністративний договір як форма управлінської діяльності (питання теорії) 72
Світлана Щербак
Місце виконавчого провадження в системі права України 75
Ірина Сторожук
Місцеве управління: поняття та система органів 80
Валентина Корж
Организованные преступные образования в сфере экономики: понятие и виды 82
Анатолий Черновол
Об уголовно-правовых мерах в сфере исполнения обязательств 87
Володимир Галаган, Едуард Галецький
Розкриття банківської'таємниці: деякі проблеми співвідношення банківського та кримінально-процесуального законодавства 90
Валерий Васильєв
Международное сотрудничество Украины в сфере разоружения и контроля над вооружениями 93
Леонід Телятник
Логіко-методологічне тлумачення ознак загального поняття держави 98
Тарас Поповченко
Суд присяжних: яка модель є доцільною для України 102
Николай Руденко
Место и роль прокуратуры в исполнительном производстве 105
Юрий Фролов, Галина Фролова
Некоторые проблемы деятельности адвокатуры в Украине 110
Юристу в картотеку 112

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net