Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2001

Источник № 2034:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Нина Саниахметова
Государственное регулирование экономики и предпринимательства
Анатолій Статівка
Про аграрне законодавство України і проблеми його удосконалення в сучасних умовах
Олег Подцерковный, Анатолий Черновол
Законодательные пробелы, способствующие умышленному неисполнению хозяйственных обязательств
Сергей Коровин, Виталий Левкое
Некоторые процессуальные аспекты выхода участника из хозяйственного общества
Алла Барабаш
Лізинг як об'єкт оподаткування, особливості правового регулювання
Ольга Дозорець
Договір перевезення вантажу різними видами транспорту правова характеристика
Олександр Сугоняко
Антикризове керування - один з важливих етапів економічної реформи
Олександр Онуфрієнко
Особливості правового становища національного депозитарію України
Юрий Фролов, Екатерина Шамрицкая
Преобразованное законодательство о банкротстве - решение проблем или новые проблемы
Олександр Безух
Захист від недоброе росовісноі конкуренції як інститут конкурентного права 32
Ірина Кучеренко
Повні та командитні товариства 36
Юрій Заіка
Складання заповіту під умовою 40
Іван Бірюков
До питання визначення змісту «громадянин» і «фізична особа» 42
Наталі» Рев'юк
Застава як спосіб забезпечення сплати податків суб'єктами господарювання 45
Ольга Аврамова
Соотношение частного и публичного права в жилищном праве 48
Олег Гелевей
Способи визначення розміру неустойки 53
Вікторія Малиновська
До питання про специфіку договорів у сфері підприємницької діяльності 57
Юліан Бек
Поняття суб'єкта спеціальної' економічної зони України 60
Олег Бершадський
Принципи міжнародної охорони авторських прав
Игорь Мартыненко
Вопросы противодействия нелегальному перемещению культурных ценностей через таможенные границы Украины, Беларуси и России 64
Дмитро Приймаченко
Деякі питання оцінки доказів у провадженні у справах про порушення митних правил 68
Тетяна Руснак
Екологічне страхування зарубіжний досвід та можливості законодавчого регулювання в Україні 70
Ірина Сторожук
Деякі проблеми реалізації громадянами права на місцеве самоврядування 73
Микола Боднарук
До питання поняття соціального страхування 75
Тарас Марітчак
Помилки в кваліфікації господарських злочинів
Анатолій Волобуєв
Криміналістична характеристика злочинів у сфері кредитних відносин 82
Віктор Сухонос
Органи, що виконували функції прокуратури в Україні у 1917-1922 рр 86
Володимир Андрущенко, Ольга Кириленко
Федералізм міжбюджетних відносин: зарубіжні моделі та вітчизняні проблеми 91
Валентин Корінєв
Державне регулювання процесу ціноутворення на підприємстві 95
Рустам Аметов
Сутність категорії «облаштованість репатріантів» у Кримському регіоні України 99
Олександр Трофімчук
Застосування функціонально-вартісного аналізу для удосконалення управління в нових організаційно-правових формах господарювання 101
Юрій Ратушин
Економічні поля та організовані біржові ринки 106
Тимур Морозов
Экономические модели ускоренного регионального развития- опыт и перспективы ' 109
Юристу і иртету 112

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net