Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2001

Источник № 2035:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Валентин Мамутов, Анна Болотова, Наталья Дятленко
Согласовать законодательство о налогообложении с другими частями хозяйственного законодательства 3
Нина Саниахметова
Признаки предпринимательства 6
Оксана Вінник
Закрите акціонерне товариство: доцільність збереження і вдосконалення правового становища 9
Елена Кибенко, Татьяна Доля
Проведение общего собрания акционеров без содействия правления акционерного общества - миф или реальность? 12
Гульнара Джумагельдиева
Арбитражный управляющий как особый субъект хозяйственного права 15
Лариса Грторовська
Особливості англо-американського законодавства про вексель 19
ЦИВІЛЬНЕ: ниво
Інна Спасибо-Фатеева
Окремі аспекти поняття юридичних осіб 21
Ірина Кучеренко
Сучасна історія розвитку українського законодавства, яке регулює порядок створення та діяльність державних підприємств 25
Анатолій Міхалев
Договір поруки як засіб забезпечення зобов'язань 29
Жанна Завальная
Проблеми укладання видавничого договору 31
Мирослава Дякович
Особливості застави квартири, придбаної в кредит 33
Володимир Цікало
Правові наслідки спливу позовної давності 38
Ігор Якубівський
Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору 41
Тетяна Маркіна
Вимога про визнання права за трудовим законодавством України 43
Ирина Данильева
Трудовое соглашение: проблемы правовой регламентации 46
Оксана Дуюнова
Поняття та ознаки найманої праці 49
Анатолий Стативка
О договоре на создание племенных сельскохозяйственных животных 52
Віталій Уркевич
До питання про співвідношення права власності сільськогосподарського кооперативу та майнових прав його членів 54
Николай Орлов
Методологические аспекты совершенствования экологического законодательства Украины 56
Владислава Завгородня
Відповідальність за шкоду, заподіяну порушеннями лісового законодавства: юридична природа та місце у механізмі правової охорони лісів 60
Володимир Міщенко, Світлана Науменкова
Правові засади організації банківського нагляду 63
Олександр Степанюк
Відповідальність за податкові правопорушення: порівняльний аспект 67
Віктор Чернадчук
Щодо визначення понять «банківські операції» та «банківська діяльність» 71
Володимир Приходько
Роль Конституційного Суду України в регулюванні банківських відносин 74
Тетяна Коломоєць
Адміністративні та фінансові штрафи за законодавством України: порівняльно-правова характеристика 76
Дмитро Лук'янець
Правова природа і особливості відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції 78
Світлана Фурса, Світлана Щербак
Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби 81
Володимир Сухонос
Роль держави у формуванні постіндустріального суспільства в Україні 86
Петро Добродумов
Дисфункції держави як фактор дезорганізації суспільства: політико-правові наслідки тінізації економіки 89
Анатолій Ткаченко
Нормативно-правове регулювання діяльності міських громадських банків у другій половині XIX століття 92
Дмитро Єрмоленко
Співвідношення соціальної та правової держави 95
Віктор Сухонос
Визначення правового статусу прокуратури в Україні та Росії 4917-1922 І 97
Сергій Романов, Оксана Мислива
Новий Кримінальний кодекс України: чи обґрунтовано криміналізація трансплантології? 101
Виктор Терентьев
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом: постановка проблемы 105
Петро Маланчук
Функція захисту у справах про господарські злочини у контексті співвідношення принципів презумпції невинуватості і презумпції знання закону 109

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net