Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2001

Источник № 2037:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Нина Саниахметова
Общая характеристика законодательства о предпринимательстве
Елена Зельдина
Совершенствование правового регулирования инвестиционной деятельности в Украине 6
Оксана Вінник
Облігації підприємств як інструмент інвестування економіки 9
Василий Коростей
Правовое хозяйствование в условиях реформы 12
Борис Поляков
Мораторий как необходимый элемент процедуры банкротства 14
Олександр Онуфрієнко
Правові аспекти створення національного депозитарію України 17
Володимир Посполітак
Особливості передачі прав за іменними емісійними цінними паперами на організованому ринку 20
Елена Кибенко, Татьяна Доля
Наблюдательный совет акционерного общества: функции, порядок формирования, компетенция 25
Ольга Клепікова
Правова природа коносамента 29
Костянтин Кошман
Сертифікація - спосіб забезпечення якості продукції 33
Ірена Свидрук
Правове забезпечення електронної торгівлі 35
Світлана Фурса
Нотаріат України та агентство з реєстрації прав на нерухоме майно: порівняльні аспекти їх діяльності 38
Олег Гелевей
Підстави зменшення неустойки 42
Юрий Фролов, Галина Фролова
Некоторые проблемы применения сроков исковой давности, их отличия от иных сроков в гражданском праве 45
Лариса Кінащук
Організаційно-правові особливості функцій та принципів страхування 48
Олександр Северин
Реорганізувати контроль за імпортними операціями 51
Дмитро Лавлов
Розвиток законодавства про фінансовий контроль як напрям фінансово-"правового забезпечення адміністративної реформи в Україні 54
Анатолий Стативка
О договорных отношениях по производству высокопродуктивных семян 58
Николай Орлов
Учет экологического фактора в законодательстве Украины в свете международных обязательств 60
Олена Готун
Розвиток водного законодавства ЄС і України: проблеми і перспективи 63
Олександр Марін
Конкуренція кримінально-правових норм та способи її вирішення: результати соціологічного дослідження 67
Олександр Смаглюк
Визначення місця розкрадання чужого майна в кримінальному законодавстві та встановлення його об'єкта 71
Василь Марків
Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці: нове у змісті імунітету свідків у кримінальному процесі 74
Роксолана Ханик-Посполітак
Громадянство Європейського Союзу: реальні права чи імпульс інтеграційним процесам в Європі?
Володимир Рубаник
Рецепція й імплементація російського законодавства про власність в Україні у другій половині XVII-XVIII ст. і кодифікація українського цивільного права 80
Зоя Погорєлова
Критерії перевірки проектів законодавчих актів 85
Николай Руденко
Общий надзор прокуратуры: проблемы реформирования 88
Віктор Сухонос
Історичні передумови створення прокуратури в Україні в період проведення НЕПу 92
Валерій Паламарчук
Механізм формування видатків на потреби оборони у 2002 році та законодавчий аспект регулювання господарської діяльності Збройних Сил України 95
Ніна Голошубова
Розвиток торговельних мереж в Україні як чинник становлення цивілізованого бізнесу 98
Юрій Уманців, Галина Уманців
Промислово-фінансові групи в Україні: державне регулювання, стан та перспективи розвитку 101
Ганна Лозова
Деякі аспекти конкурентної політики в Україні 105
Олексій Олексюк
Ефективність розвитку акціонерних товариств (на прикладі цементної промисловості) 108
Ігор Подолін
Якісно новий коментар нового Кримінального кодексу України 112
Юристу в картотеку

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net