Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпринимательство, хозяйство и право 2001

Источник № 2039:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Василий Стойка
Инвестиционная деятельность: проблемы и пути решения 3
Борис Поляков
Правовая природа отношений несостоятельности 6
Алла Науменко
Развитие института профессиональной оценочной деятельности в Украине 11
Алексей Гнатюк
Несколько слов о кондоминиумах в Украине 15
Валентина Чуйкова
Наследование по завещанию акций 18
Роксолана Ханик-Посполітак
Деякі питання загальної теорії договору 23
Тамара Чернадчук
Щодо захисту цивільних прав: деякі аспекти 26
Світлана Лепех
Окремі проблеми майнової відповідальності за кредитним договором 28
Алексей Соловьев
«Состояние членства» как основание возникновения права собственности профсоюзов на членские взносы 31
Иван Жигалкин
О праве собственности по договору пожизненного содержания 35
Сергей Емельянчик
Право на вклад (долю) в уставном фонде хозяйственного общества 37
Татьяна Шкляр
Некоторые вопросы совершенствования законодательства Украины о субъектном составе внешнеэкономических отношений 41
Віктор Чернадчук
Класифікація колективних трудових спорів 46
Олександр Старцев
Проблеми вдосконалення порядку проведення службового розслідування та прийняття рішення у дисциплінарній справі 49
Максим Комашко
Делегування повноважень у сфері здійснення місцевого самоврядування: законодавчі аспекти 53
Сергій Василенко
Стратегія розвитку законодавства про цінні папери на шляху реалізації європейського вибору України 56
Лариса Кінащук
Історикоправовий аналіз передумов виникнення страхування 60
Ігор Андрущенко
Проблеми контролю діяльності професійних учасників ринку цінних паперів: інститути спільного інвестування 63
Владимир Федотов
Преодоление Неплатежей в Украине: некоторые пути решения проблемы 66
Владимир Гордеев
Использование водных объектов на условиях аренды 69
Наталія Гуторова
Службова особа як суб'єкт злочинів проти державних фінансів 72
Лада Василькова
З історії становлення терміна «кримінальний» 75
Олена Надьон
Щодо розширення передумов спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів 78
Олег Тимчук
Причинний зв'язок у службових злочинах 82
Володимир Рябокучма
Імунітети в кримінальному судочинстві: стан, проблеми та перспективи 85
Валентина Корж
Характеристика коррумпированных связей организованных преступных образований в сфере экономики
Володимир Палевий
Підстави застосування конституційної відповідальності політичних партій 88
Володимир Рубаник
Право власності у пізньофеодальній системі речових прав в українських землях за польським правом 91
Рустам Аметов
Сучасний стан облаштованості репатріантів у Кримському регіоні України 98
Герман Петров
Особенности приватизации в Украине: правовое регулирование 1989-1992 rr. 102
Марія Писарєва
Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного підприємництва в Україні 105
Тимур Морозов
Особенности национальных технопарков в Украине 108
Юристу § картотеку 112

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net